Giới Thiệu Văn Hoá Vụ

Văn Hóa Vụ là một trong 3 khối của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN), tiếp nối Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt được Quân Đội Quốc Gia khai sinh ngày 2-12-1950. Hai khối kia là Quân Sự Vụ và Tham Mưu.

TVBQGVN được Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm ký nghị định thành lập vào tháng 7 năm 1959, với nhiệm vụ đào tạo sĩ quan hiện dịch văn võ song toàn để trở thành những nhà lãnh đạo quân sự và hành chánh cho cả thời chiến lẫn thời bình. Một chương trình huấn luyện 4 năm được áp dụng bao gồm hai phương diện quân sự và văn hóa, với trình độ văn hóa tương đương với các trường đại học quốc gia tại Sài gòn, Huế, Đà Lạt.

Vì phải đáp ứng với cuộc chiến tranh chống Cộng đang trở nên khốc liệt nên kể từ tháng 8 năm 1962, TVBQGVN tạm rút ngắn chương trình huấn luyện 4 năm còn 2 năm. Sau khi quân đội đã chiến đấu vững vàng, vào ngày 13 tháng 12 năm 1966, Thủ Tướng Chính Phủ ký nghị định tái áp dụng chương trình 4 năm bắt đầu với khóa 22. Từ đó các tân Sĩ quan tốt nghiệp TVBQGVN đều có trình độ học vấn được Bộ Giáo dục Quốc gia chính thức công nhận ngang hàng với bất cứ trường đại học 4 năm công lập nào của Việt Nam.

Chương trình văn hóa 4 năm tại TVBQGVN bao gồm các môn về cả 3 lãnh vực: khoa học thuần túy, khoa học ứng dụng, và nhân văn xã hội. Sinh viên Sĩ quan (SVSQ) phải theo một thời lượng học hành vất vả hơn các sinh viên dân sự, không những để trau dồi kiến thức mà còn được thực tập để suy luận, phân tích, quyết định nhằm phát triển khả năng lãnh đạo và đáp ứng với mọi tình huống trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết quốc gia. Và để giúp họ thấm nhuần văn hóa dân tộc cũng như theo kịp với đà tiến hóa của thế giới, một chương trình các môn nhân văn xã hội và Anh ngữ thực dụng được áp dụng suốt cả 4 năm học.

Về tổ chức, Văn Hóa Vụ có một Phòng Điều Hành phụ trách hành chánh, và 9 khoa, gồm:

– Khoa Anh Văn
– Khoa Nhân Văn

– Khoa Khoa Học Xã Hội
– Khoa Toán

– Khoa Khoa Học
– Khoa Cơ Khí

– Khoa Công Chánh
– Khoa Kỹ Thuật Điện

– Khoa Kỹ Thuật Quân Sự

CÁC MÔN HỌC

TOÁN
(6 môn
)
KHOA HỌC
(5 môn)
ANH VĂN
(5 môn)

* Giải tích 1A
* Giải tích 1B
* Giải tích 2A
* Giải tích 2B
* Giải tích 3
* Thống kê

* Vật lý 1
* Vật lý 2
* Tân vật lý
* Hóa học vô cơ
* Hóa học hữu cơ

* Anh ngữ 1
* Anh ngữ 2
* Anh ngữ 3
* Anh ngữ 4
* Anh ngữ quân sự

NHÂN VĂN
(5 môn)
KHOA HỌC XÃ HỘI
(8 môn)
KỸ THUẬT ĐIỆN
(5 môn)

* Văn chương VN 1
* Văn chương VN 2
* Sử Âu Mỹ
* Sử Á Việt
* Quân sử

* Tư tưởng chính trị
* Tâm lý
* Lãnh đạo
* Chính thể hiện đại
* Luật
*
Hành chánh công quyền
*Quản trị
* Kinh tế 

* Mạch điện
* Điện tử
* Hệ thống phân tích
* Điện khí 1
* Điện khí 2

CƠ KHÍ
(6 môn)
CÔNG CHÁNH
(6 môn)
KỸ THUẬT QUÂN SỰ
(5 môn)

* Cố thể 1
* Cố thể 2
* Cố thể 3
* Lưu chất 1
* Lưu chất 2
* Máy đây

* Trắc lượng 1
* Trắc lượng 2
* Kiến tạo 1
* Kiến tạo 2
* Thanh hóa
* Xa lộ phi trường

* Quân cụ
* Canh nông
* Khí tượng
* Hàng hải
* Kiến trúc chiến hạm

Tổng cộng gồm 48 môn với khoảng 2970 giờ, không kể giờ thực tập phụ trội.

Mỗi năm học được chia làm hai mùa: Mùa Văn hóa từ tháng 3 cho đến giữa tháng 12, và Mùa Quân sự từ giữa tháng 12 đến tháng 3.

Mùa Văn hóa gồm hai lục cá nguyệt, với mỗi lục cá nguyệt có 3 giai đoạn, mỗi gìai đoạn 6 tuần lễ. Cuối mỗi tuần, giai đoạn, lục cá nguyệt và mùa Văn hóa đều có các kỳ sát hạch ôn. Mỗi lớp học Văn hóa chỉ gồm 16 SVSQ, và 4 toán SVSQ được sắp xếp cùng học một đề tài trong cùng một giờ do 4 giảng viên đảm trách.

Giáo sư đoàn gồm 160 giảng viên, hầu hết là Sĩ Quan Quân đội, cấp bậc từ Chuẩn uý đến Trung tá, tốt nghiệp từ các trường Đại học trong nước hoăc ngoai quốc, cộng với một số nhỏ giáo sư dân chính có bằng Cử nhân, Cao học hay Kỷ sư. Trong số các giảng viên, có khoảng 30% tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ hay các nước khác với bằng MA hay MS.

Cuối mỗi năm học, Hội Đồng Văn Hóa, gồm Văn Hóa Vụ Trưởng, các Trưởng khoa, và Quân Sự Vụ Trưởng, nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN, để duyệt xét kết quả học tập của các SVSQ và quyết định cho lên lớp hay ở lại lớp của từng người.

Trong 4 năm học SVSQ chỉ được phép ở lại lớp một lần. SVSQ tốt nghiệp, ngoài cấp bậc Thiếu úy hiện dịch, còn được nhận văn bằng Cử Nhân Khoa Học Ứng Dụng được Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa và các trường Đại học Hoa Kỳ công nhận.

BẢN TIN VĂN HÓA VỤ

SÁU (6) ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ

Là Chiến Sĩ VNCH,

  • Điều 1:Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sựsống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

  • Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

  • Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

  • Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

  • Điều 5:Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánhđập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

  • Điều 6:Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước,đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

TIỂU SỬ KHÓA 27 (1970 – 1974) TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

Có thể nói mà không cảm thấy ngượng ngùng về TVBQGVN, một quân trường đào tạo sĩ quan hiện dịch văn võ toàn tài đúng tiêu chuẩn tân tiến của một quốc gia hùng mạnh. Thực tế là vào thời điểm trước năm 1975, VNCH không những chưa phải là một quốc gia hùng mạnh mà tệ hơn còn là một nước nhược tiểu đang phải gồng mình gần như đơn độc chống trả một cuộc chiến tranh xâm lăng tàn bạo của cả phe cộng sản quốc tế.

Qua phần tường thuật khá chi tiết về chương trình huấn luyện của chính một cựu Sinh Viên Sĩ Quan, bất kỳ người đọc Việt Nam nào cũng phải cảm thấy hãnh diện về ngôi trường quân sự độc đáo, được điều hành tuyệt vời để biến một thanh niên sinh viên bình thường, sau 4 năm luyện tập, thành một sĩ quan xứng đáng để bảo vệ đất nước trong chiến tranh và một cấp lãnh đạo hành chánh hoàn hão trong việc xây dựng quê hương khi hòa bình. Thật đáng tiếc là vận nước đã không cho những sĩ quan xuất thân từ TVBQGVN có cơ hội đem tài năng ra phục vụ đất nước và dân tộc trong thời bình.

Xin trân trọng giới thiệu bài viết : (*)(**)

TIỂU SỬ KHÓA 27 (1970 – 1974),
KHÓA CHUẨN TƯỚNG TRƯƠNG HỮU ĐỨC,
TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

với tất cả những người Việt Nam ưu tư về đất nước với hy vọng một ngày nào đó, TVBQGVN sẽ hồi sinh để sản xuất cho dân tộc những người con yêu với tinh thần phục vụ tài giỏi, tận tụy, và gương mẫu.

Văn Hóa Vụ TVBQGVN

(*) Mời bấm trên link dưới đây để đọc/tải về máy dưới dạng pdf:
https://vanhoavutvbqgvn.files.wordpress.com/2015/01/tie1bb83u_se1bbad_khc3b3a_27_-tvbqgvn.pdf

(**) hoặc bấm trên những hình dưới đây để đọc từng trang :

Continue reading

Tường Thuật Về Một Giấc Mơ Kỳ Lạ – Trúc Huy

Thân gởi anh Vĩnh Đương,


Nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu (ngày Rằm tháng 7 âm lịch), tôi xin gởi đến Trang Web Văn Hoá Vụ – Trường VBQGVN bài viết sau đây :

       Tường Thuật Về Một Giấc Mơ Kỳ Lạ – Trúc Huy

Thân mến chào anh Vĩnh Đương.

Tham Nguyen

KIM VÂN KIỀU truyện (Đàm Quang Hưng chuyển ngữ): Hồi 11… 20

<—Hồi 1-10

Hồi 11

Dẫu đa tài, vẫn bị lưu manh lường gạt
Vì bạc mệnh, chẳng sao tránh khỏi lầu xanh

Lại nói về Kiều.

Tuy trông Sở Khanh giống như con nhà gia giáo, nhưng trong lòng, Kiều không có ý định làm quen.

Sáng hôm 20 tháng 9, Kiều ra lan can đứng ngắm cảnh. Tình cờ đưa mắt nhìn sang lan can lầu láng giềng, Kiều thấy Sở Khanh đang đứng nhìn trời ngâm thơ.

Biết Kiều đang nhìn mình nhưng Sở Khanh giả như không thấy Kiều. Hồi lâu, Sở Khanh mới quay đầu nhìn sang lầu Ngưng Bích. Thấy Kiều, Sở Khanh giả sửng sốt, chắp tay, gập lưng vái chào. Kiều vội đáp lễ, chúc Sở Khanh hai tiếng vạn phúc, rồi quay vào phòng. Continue reading

THÀNH TÍCH CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM (Hứa Hoành)

THÀNH TÍCH CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM

2trantrongkim Là kẻ sĩ, có nếp sống đạo đức, cụ Trần Trọng Kim làm chính trị theo vương đạo. Đối thủ của cụ, Hồ Chí Minh và những phần tử lãnh đạo cộng sản là đạo tặc, làm chính trị bá đạo. Đạo tặc thắng đạo đức, bá đạo thắng vương đạo trong nhứt thời.

Lịch sử rất công bằng, sẽ thẳng thắn vạch mặt chỉ tên ai vì dân vì nước, ai phản quốc có tội với đồng bào? Cộng sản hiện nguyên hình là tay sai của quốc tế cộng sản, không thuộc thành phần dân tộc, cắt đất, bán nước cho Tàu….Trong khi người quốc gia thất thế, bị VC chửi bới, mạt sát, nhưng chưa bao giờ phản lại quyền lợi quốc gia, lại bảo vệ từng tấc đất của tổ tiên. Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona, Mc Cain nói thẳng vào mặt VC: “Bọn xấu đã thắng trong trận chiến tranh vừa qua.”

Người quốc gia chính thống, có chính nghĩa, cộng sản là tay sai quốc tế, ngụy triều, sự thật đã rõ như ban ngày. Continue reading

THĂM MỘ LIỆT-SĨ PHẠM-HỒNG-THÁI TẠI QUẢNG-CHÂU (Hứa Hoành)

THĂM MỘ LIỆT-SĨ PHẠM-HỒNG-THÁI TẠI QUẢNG-CHÂU

160px-Pham_Hong_ThaiLiệt sĩ Phạm Hồng Thái đã yên nghỉ trong lòng đất, còn bị ông Hồ (lúc đó gọi là Lý Thụy) dựng dậy, để phục vụ cho mưu đồ mộ lính đánh thuê cho Liên xô tức QTCS

Khi dự định thuê xe đi về phía ải Nam Quan, cửa khẩu Hoa Việt bất thành, vì có mấy người trong đoàn chúng tôi là dân bản xứ, không có giấy thông hành đi về phía biên giới, bị công an Trung Quốc đuổi trở lại, tôi lợi dụng thì giờ đi thăm các di tích lịch sử cận đại ở Quảng Châu và vùng phụ cận. Quảng Châu, trước kia người Tây phương viết là Canton, nay viết theo lối mới là Guangzhou. Còn tỉnh Quảng Đông là Guangdong. Quảng Châu là thủ phủ (capital) của tỉnh Quảng Đông, nằm trên sông Chu Giang (Zhujiang). Continue reading

ĐÀO DUY TỪ – Người Vượt Tuyến Vào Nam Tìm Tự Do Đầu Tiên Trong Lịch Sử (Hứa Hoành)

-ĐÀO DUY TỪ –
Người Vượt Tuyến Vào Nam Tìm Tự Do Đầu Tiên Trong Lịch Sử

Vào đời Trần, Thanh Hóa gọi là xứ Thanh. Đó là đất Ái Châu ngày xưa. Còn sông Mã chảy ngang Thanh Hóa chia xứ Thanh làm hai khu vực:

– Phía Nam trùng điệp đồi núi thấp như Hùng Lĩnh, Ngọc Lĩnh, núi Phượng, núi Nứa…
– Phía Bắc là vùng địa linh nhân kiệt với huyện Hà Trung, phủ Hoằng Hóa, huyện Tống Sơn, quê hương của các vua nhà Nguyễn. Continue reading

CÁC GIAI-THOẠI NAM-KỲ LỤC-TỈNH (Hứa Hoành): Phần I

Mục Lục

Lời mở đầu

Các giai thoại về:
-Tổng Đốc Trần Bá Lộc
-Trần Bá Thọ
– Hốc Môn, Bà Điểm với 18 Thôn Vườn Trầu
– Tổng Đốc Đổ Hữu Phương Huỳnh Công Tấn

Trần Phong Sắc , dịch giả các truyện Tàu

Nguyễn Chánh Sắt, nhà văn tiền phong Nam Kỳ

Ngô Văn Chiêu, một trong các vị sáng lập đạo Cao Đài

Cô Ba Trà, huê khôi Nam Kỳ Continue reading

KIM VÂN KIỀU truyện (Đàm Quang Hưng chuyển ngữ): Hồi 1…10

MỤC LỤC

Hồi 1.
Vô tình hay hữu tình, lần đi viếng Đạm Tiên
Hữu duyên hay vô duyên, lượt về gặp Kim Trọng

Hồi 2.
Thi hứng tràn dâng, Thuý Kiều làm thơ
Gặp được giai nhân, Kim Trọng hẹn ước

Hồi 3.
Hai ý kiên trì, Lam kiều có nẻo
Suốt đêm vui thú, Ngọc trắng còn nguyên

Hồi 4.
Vì hiếu bán mình, chẳng nỡ để cha tuyệt tự
Tình còn duyên đứt, nhờ cô em nối duyên mình

Hồi 5.
Hàm bà làm mối, vuốt ngực nắn vai
Kiều nương chiêm bao, thấy Kim tới cứu

Hồi 6.
Muốn cứu gia đình, Thuý Kiều thuyết phục mẹ cha
Để khách an tâm, Chung công giúp viết văn ước

Hồi 7.
Cha không chịu viết, Thuý Kiều tự viết hôn thư
Để có hoa áp, thay nhau thuyết phục Viên ngoại

Hồi 8.
Tình nhân mới ra đi, phải bán mình chuộc bố
Cắn ngón tay lấy máu, viết thư biệt tình nhân

Hồi 9.
Ngậm nhục, trình cha việc bán mình
Nuốt tủi, thưa mẹ chuyện thất thân

Hồi 10.
Ở Lâm Truy, Thuý Kiều dùng dao trắng
Chốn Lầu Xanh, Mã Tú gạt má hồng

Hồi 11.
Dầu đa tài, vẫn bị lưu manh lường gạt
Vì bạc mệnh, chẳng sao tránh khỏi lầu xanh

Hồi 12.
Bị đòn đau, Thuý Kiều chịu nhục
Dạy tiếp khách, Mã Tú giảng bài

Hồi 13.
Chốn Bình khang, làm thơ gửi hận
Gặp Thúc sinh, thoát khỏi lầu xanh

Hồi 14.
Thầy kiện Hoa Dương bày mưu ép mụ Tú
Ông bạn Bộ Tân nhận lời giúp Thúc sinh

Hồi 15.
Nể thông gia, Thúc ông bắt con thôi vợ lẽ
Thương sắc tài, Tri phủ tự nguyện đứng làm mai

Hồi 16.
Sợ Chị Cả, Thuý Kiều giục chồng về quê
Biệt vợ lẽ, Thúc sinh sướt mướt lên đường

Hồi 17.
Thúc sinh thăm vợ cả, ngỡ bưng kín miệng bình
Tiểu thư gặp mẫu thân, tuờng trình mưu bắt cóc

Hồi 18.
Hoạn Ưng Khuyển thay cây đổi lá
Vương Thuý Kiều bị trúng thuốc mê

Hồi 19.
Hoạn phu nhân chiều con làm ác
Vương Thuý Kiều trăm đắng ngàn cay

Hồi 20.
Ở nhà tiểu thư, nhịn nhục nuốt lời,
Ra gác Quan Âm, viết kinh chờ thoát

Hồi 21.
Ở gác Quan Âm, mạo hiểm gặp nhau
Tới am Chiêu Ẩn, đề thơ tả cảnh

Hồi 22.
Lễ Vu Lan, phải rời am, vì chuông khánh
Tránh Vô Tích, chịu lấy chồng, gặp ma đầu

Hồi 23.
Rời Vô Tích, Kiều nương rơi hố lửa,
Tới Châu Thai, kỹ nữ gặp anh hùng

Hồi 24.
Để báo thù, hạ lệnh giết ác nhân
Muốn đền ơn, tặng vàng cho người tốt

Hồi 25.
Từ Hải xưng vương, quân uy mỗi ngày một lớn
Đốc phủ chiêu hàng, thị nữ dẫn dụ Thuý Kiều

Hồi 26.
Nghe thị nữ, Thuý Kiều khuyên Từ Hải
Giả chiêu hàng, Đốc phủ phục đại binh

Hồi 27.
Nghe Thuý Kiều, Từ Hải bị chết đứng
Tới Tiền Đường, Giác Duyên vớt Kiều nương

Hồi 28.
Thuý Vân thay chị, lấy Kim Trọng
Kim Trọng làm quan, tìm Thuý Kiều

Hồi 29.
Sông Tiền Đường, Kim Trọng chiêu hồn người sống
Am Vân Thuỷ, Thuý Kiều tái hợp gia đình

Hồi 30.
Thu xếp việc nhà, Thuý Vân trả chồng cho chị
Giữ tình trong trắng, Thuý Kiều tròn ước nguyện xưa

—>Bấm vào đây để xem HỒI 1

KIM VÂN KIỀU truyện (Đàm Quang Hưng chuyển ngữ): Giới thiệu-Bài tựa-Lời nói đầu

LỜI GIỚI THIỆU CỦA GIÁO SƯ ĐẶNG PHÙNG QUÂN

Đọc Kim Vân Kiều Truyện

Mỗi tác phẩm văn chương xuất hiện đều mang theo những ẩn ngữ. Truyện Kiều hay Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du có nhiều ẩn ngữ cần giải mã; những tranh luận về tu từ, về sự biến, về chữ nghĩa vẫn còn đó, dường như thiếu một lam bản để tỏ tường. Có lẽ vào thời đại của Nguyễn Du, sinh hoạt văn chương chỉ là một phần trong việc diễn tập dùi mài kinh sử chữ nghĩa, do đó những tục lệ của đời sau như bản quyền, tác quyền không coi là quan trọng, như trong Truyện Kiều, tác giả chỉ viết:

Continue reading

NHỮNG KỶ NIỆM VỀ CHA (Thiên Lý)

Cha tôi đang ngồi đó, trên bàn thờ trong một khung hình chữ nhật được viền quanh bằng những mảnh gỗ nâu nho nhỏ. Mắt cha như đang hướng về phía chân trời nơi có một giấc mơ về sự thành đạt của các con, cùng một nỗi ưu tư về cuộc chiến tranh tương tàn mấy chục năm đã qua, và nỗi buồn cho số phận tù đày của một người lính. Hôm nay là ngày giỗ thứ mười một của cha, như thông lệ, dù có bận rộn đến đâu, chị em tôi vẫn phải dành một ngày họp mặt nhau ở thành phố Salt Lake để cúng cha, và cũng để ôn lại những kỷ niệm vui buồn khi cha còn sống trong gia đình. Năm nay, chỉ riêng một mình tôi là không về họp mặt được, thời tiết khắc nghiệt, vé tàu bay lại quá đắt, chỗ tôi ở phải bay hai chuyến mới tới được Utah. Tôi đành phải ngồi lại đây mà hồi tưởng đến cha một nình!

Trong trí nhớ mờ nhạt của tôi, chầm chậm hiện ra một khung trời tươi mát ở vùng cao nguyên Đà Lạt, với nhiều đồi thông bao bọc chung quanh những thung lũng nên thơ và những vườn rau xanh ngan ngát. Cũng chính nơi này tôi đã trải qua thời kỳ niên thiếu và còn giữ lại chút kỷ niệm với cha tôi trong suốt thời gian ấy. Đó là những ngày cha dắt chị em tôi đi chơi ở Đồi Cù, hoặc xuống thác Cam Ly xem voi, rồi lên khu chợ Hoà Bình đi dạo, khi đi dạo lúc nào cha cũng mua cho chúng tôi bánh mì “baguette”nóng giòn mới ra lò ở hiệu bánh mì Vĩnh Chấn. Có khi cha chở chúng tôi đến vườn hoa Bích Câu để chụp hình.

Vào những ngày lễ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hay là ngày Quốc Khánh, cha thường cho chị em tôi vào trường Võ Bị để xem sinh viên diễn hành. Chúng tôi rất vui thích khi được tận mắt nhìn đoàn sinh viên Võ Bị oai nghiêm trong bộ lễ phục trắng, chân bước đều, thẳng thắn trong tiếng kèn và tiếng trống vang dội hào hùng. Continue reading

KHI VỢ BỊ ỐM (Thiên Lý)

Như nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi sống trong khu phố, gia đình nhỏ của bà cũng chỉ có hai người vào ra lặng lẽ. Có điều họ khác với ông bà ở chỗ là những ngày lễ lớn, gia đình họ lúc nào cũng vang tiếng nói cười vui vẻ trong ngày tiệc tùng, đoàn tụ hay rộn ràng khách khứa. Riêng ông bà thì ngày nào cũng như ngày nấy, bình thường theo một công thức toán khô khan. Ông đã vào tuổi hưu nhưng vẫn còn đi làm thợ sửa chữa vặt cho một phòng tập thể dục gần nhà, sáng bảy giờ rưỡi xách ô đi, chiều bốn giờ lại cắp ô về, đều đặn mỗi ngày không thay đổi. Còn bà thì làm việc trong nhà bếp của bệnh viện. Họ có hai đứa con, một trai, một gái, chúng ở rất xa ông bà. Cậu con trai lớn có một đứa con gái lên năm, do thích làm ăn buôn bán đồ biển nên gia đình nó dọn lên tận Alaska. Còn đứa con gái một nách ba con nhỏ,  bận rộn thế mà cả vợ lẫn chồng lại đèo bòng công việc “Travel Nursing”, chúng mới chuyển đến Hawaii làm việc mấy năm nay, nghe nói lương hậu lắm. Ông bà có nhớ con thương cháu mấy cũng chẳng thể nào đi thăm chúng được, chỉ nhìn thấy chúng qua “face time” hàng tuần. Continue reading