Giới Thiệu Văn Hoá Vụ

Văn Hóa Vụ là một trong 3 khối của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN), tiếp nối Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt được Quân Đội Quốc Gia khai sinh ngày 2-12-1950. Hai khối kia là Quân Sự Vụ và Tham Mưu.

TVBQGVN được Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm ký nghị định thành lập vào tháng 7 năm 1959, với nhiệm vụ đào tạo sĩ quan hiện dịch văn võ song toàn để trở thành những nhà lãnh đạo quân sự và hành chánh cho cả thời chiến lẫn thời bình. Một chương trình huấn luyện 4 năm được áp dụng bao gồm hai phương diện quân sự và văn hóa, với trình độ văn hóa tương đương với các trường đại học quốc gia tại Sài gòn, Huế, Đà Lạt.

Vì phải đáp ứng với cuộc chiến tranh chống Cộng đang trở nên khốc liệt nên kể từ tháng 8 năm 1962, TVBQGVN tạm rút ngắn chương trình huấn luyện 4 năm còn 2 năm. Sau khi quân đội đã chiến đấu vững vàng, vào ngày 13 tháng 12 năm 1966, Thủ Tướng Chính Phủ ký nghị định tái áp dụng chương trình 4 năm bắt đầu với khóa 22. Từ đó các tân Sĩ quan tốt nghiệp TVBQGVN đều có trình độ học vấn được Bộ Giáo dục Quốc gia chính thức công nhận ngang hàng với bất cứ trường đại học 4 năm công lập nào của Việt Nam.

Chương trình văn hóa 4 năm tại TVBQGVN bao gồm các môn về cả 3 lãnh vực: khoa học thuần túy, khoa học ứng dụng, và nhân văn xã hội. Sinh viên Sĩ quan (SVSQ) phải theo một thời lượng học hành vất vả hơn các sinh viên dân sự, không những để trau dồi kiến thức mà còn được thực tập để suy luận, phân tích, quyết định nhằm phát triển khả năng lãnh đạo và đáp ứng với mọi tình huống trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết quốc gia. Và để giúp họ thấm nhuần văn hóa dân tộc cũng như theo kịp với đà tiến hóa của thế giới, một chương trình các môn nhân văn xã hội và Anh ngữ thực dụng được áp dụng suốt cả 4 năm học.

Về tổ chức, Văn Hóa Vụ có một Phòng Điều Hành phụ trách hành chánh, và 9 khoa, gồm:

– Khoa Anh Văn
– Khoa Nhân Văn

– Khoa Khoa Học Xã Hội
– Khoa Toán

– Khoa Khoa Học
– Khoa Cơ Khí

– Khoa Công Chánh
– Khoa Kỹ Thuật Điện

– Khoa Kỹ Thuật Quân Sự

CÁC MÔN HỌC

TOÁN
(6 môn
)
KHOA HỌC
(5 môn)
ANH VĂN
(5 môn)

* Giải tích 1A
* Giải tích 1B
* Giải tích 2A
* Giải tích 2B
* Giải tích 3
* Thống kê

* Vật lý 1
* Vật lý 2
* Tân vật lý
* Hóa học vô cơ
* Hóa học hữu cơ

* Anh ngữ 1
* Anh ngữ 2
* Anh ngữ 3
* Anh ngữ 4
* Anh ngữ quân sự

NHÂN VĂN
(5 môn)
KHOA HỌC XÃ HỘI
(8 môn)
KỸ THUẬT ĐIỆN
(5 môn)

* Văn chương VN 1
* Văn chương VN 2
* Sử Âu Mỹ
* Sử Á Việt
* Quân sử

* Tư tưởng chính trị
* Tâm lý
* Lãnh đạo
* Chính thể hiện đại
* Luật
*
Hành chánh công quyền
*Quản trị
* Kinh tế 

* Mạch điện
* Điện tử
* Hệ thống phân tích
* Điện khí 1
* Điện khí 2

CƠ KHÍ
(6 môn)
CÔNG CHÁNH
(6 môn)
KỸ THUẬT QUÂN SỰ
(5 môn)

* Cố thể 1
* Cố thể 2
* Cố thể 3
* Lưu chất 1
* Lưu chất 2
* Máy đây

* Trắc lượng 1
* Trắc lượng 2
* Kiến tạo 1
* Kiến tạo 2
* Thanh hóa
* Xa lộ phi trường

* Quân cụ
* Canh nông
* Khí tượng
* Hàng hải
* Kiến trúc chiến hạm

Tổng cộng gồm 48 môn với khoảng 2970 giờ, không kể giờ thực tập phụ trội.

Mỗi năm học được chia làm hai mùa: Mùa Văn hóa từ tháng 3 cho đến giữa tháng 12, và Mùa Quân sự từ giữa tháng 12 đến tháng 3.

Mùa Văn hóa gồm hai lục cá nguyệt, với mỗi lục cá nguyệt có 3 giai đoạn, mỗi gìai đoạn 6 tuần lễ. Cuối mỗi tuần, giai đoạn, lục cá nguyệt và mùa Văn hóa đều có các kỳ sát hạch ôn. Mỗi lớp học Văn hóa chỉ gồm 16 SVSQ, và 4 toán SVSQ được sắp xếp cùng học một đề tài trong cùng một giờ do 4 giảng viên đảm trách.

Giáo sư đoàn gồm 160 giảng viên, hầu hết là Sĩ Quan Quân đội, cấp bậc từ Chuẩn uý đến Trung tá, tốt nghiệp từ các trường Đại học trong nước hoăc ngoai quốc, cộng với một số nhỏ giáo sư dân chính có bằng Cử nhân, Cao học hay Kỷ sư. Trong số các giảng viên, có khoảng 30% tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ hay các nước khác với bằng MA hay MS.

Cuối mỗi năm học, Hội Đồng Văn Hóa, gồm Văn Hóa Vụ Trưởng, các Trưởng khoa, và Quân Sự Vụ Trưởng, nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN, để duyệt xét kết quả học tập của các SVSQ và quyết định cho lên lớp hay ở lại lớp của từng người.

Trong 4 năm học SVSQ chỉ được phép ở lại lớp một lần. SVSQ tốt nghiệp, ngoài cấp bậc Thiếu úy hiện dịch, còn được nhận văn bằng Cử Nhân Khoa Học Ứng Dụng được Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa và các trường Đại học Hoa Kỳ công nhận.

BẢN TIN VĂN HÓA VỤ

SÁU (6) ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ

Là Chiến Sĩ VNCH,

 • Điều 1:Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sựsống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

 • Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

 • Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

 • Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

 • Điều 5:Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánhđập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

 • Điều 6:Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước,đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

TIỂU SỬ KHÓA 27 (1970 – 1974) TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

Có thể nói mà không cảm thấy ngượng ngùng về TVBQGVN, một quân trường đào tạo sĩ quan hiện dịch văn võ toàn tài đúng tiêu chuẩn tân tiến của một quốc gia hùng mạnh. Thực tế là vào thời điểm trước năm 1975, VNCH không những chưa phải là một quốc gia hùng mạnh mà tệ hơn còn là một nước nhược tiểu đang phải gồng mình gần như đơn độc chống trả một cuộc chiến tranh xâm lăng tàn bạo của cả phe cộng sản quốc tế.

Qua phần tường thuật khá chi tiết về chương trình huấn luyện của chính một cựu Sinh Viên Sĩ Quan, bất kỳ người đọc Việt Nam nào cũng phải cảm thấy hãnh diện về ngôi trường quân sự độc đáo, được điều hành tuyệt vời để biến một thanh niên sinh viên bình thường, sau 4 năm luyện tập, thành một sĩ quan xứng đáng để bảo vệ đất nước trong chiến tranh và một cấp lãnh đạo hành chánh hoàn hão trong việc xây dựng quê hương khi hòa bình. Thật đáng tiếc là vận nước đã không cho những sĩ quan xuất thân từ TVBQGVN có cơ hội đem tài năng ra phục vụ đất nước và dân tộc trong thời bình.

Xin trân trọng giới thiệu bài viết : (*)(**)

TIỂU SỬ KHÓA 27 (1970 – 1974),
KHÓA CHUẨN TƯỚNG TRƯƠNG HỮU ĐỨC,
TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

với tất cả những người Việt Nam ưu tư về đất nước với hy vọng một ngày nào đó, TVBQGVN sẽ hồi sinh để sản xuất cho dân tộc những người con yêu với tinh thần phục vụ tài giỏi, tận tụy, và gương mẫu.

Văn Hóa Vụ TVBQGVN

(*) Mời bấm trên link dưới đây để đọc/tải về máy dưới dạng pdf:
https://vanhoavutvbqgvn.files.wordpress.com/2015/01/tie1bb83u_se1bbad_khc3b3a_27_-tvbqgvn.pdf

(**) hoặc bấm trên những hình dưới đây để đọc từng trang :

Continue reading

TIẾC MỘT NGƯỜI (Nguyễn Phúc Vĩnh Đương)

TIẾC MỘT NGƯỜI

 Những người lui quá vãng
Tạc hình trong gió bay…

(VĐ)

Bạn Lê Thúc Thái, cựu giáo sư trường VBQGVN ở Huế gửi cho tôi một bài viết của Hồ Đình Nam, em vợ của họa sĩ Đinh Cường, hiện đang định cư tại Anh quốc. Bài viết với tựa đề “Trên trang giấy trắng nói bao nhiêu điều” đề cập tới hai người bạn thân của anh là Phan Nhật Nam và Phan Chánh Dinh (thi sĩ Phan Duy Nhân). Cả hai là bạn cùng học  trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Phan Nhật Nam và giáo sư Trần Gia Phụng, cũng là nhà nghiên cứu Sử, học trên Dinh một lớp. Trong bài viết Hồ Đình Nam cho biết Phan Chánh Dinh và Phan Nhật Nam đã từng hứng chịu những khổ nạn của định mệnh khắc nghiệt trong cuộc đời và cuối cùng trở thành hai kẻ đối đầu. Hồ Đình Nam nhắc tới Phan Duy Nhân trong thời gian học Đệ nhất C trường Quốc học :“Anh tá túc trong ngôi nhà từ đường của người bạn Vĩnh Đương. Đó là một nơi yên tĩnh, rất thơ mộng vì nhà nằm sát bờ sông từ Bến Ngự chảy xuống An Cựu” Continue reading

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG – GOLDEN HEARTS (Tháilanviệt -Dallas)

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

Sở hữu gia tài do thế hệ cha ông để lại, hoặc tự mình vươn lên bằng đôi tay và khối óc là những điều may mắn mà không phải ai cũng gặp được.

Nhưng xử dụng vốn liếng trời cho ấy cho đúng với lương tâm lại là một điều không dễ thực hiện. Bao nhiêu cạm bẫy vật chất, bao nhiêu cảnh đời trong phút chốc lại trắng tay. . .

Nếu những người ấy biết dùng sự may mắn để tạo phước đức cho đời này và các thế hệ con cháu, vừa giúp người, vừa giúp mình có một cuộc sống hữu ích, có lẽ cuộc đời sẽ có được bao nhiêu bông hoa. . .

Và nơi cần sự giúp đỡ ấy nhất có lẽ là những nhà cứu người được những người có điều kiện và lòng thiện nguyện giúp người góp một bàn tay không nhỏ.

Những mảnh đời không may phải mang bệnh tật, nếu không có những tấm lòng nhân ái thì sẽ ra sao?

 Thời gian gần đây, gia đình tôi đã được tiếp cận và mang ơn những bàn tay ấy đến muôn đời.

 Cầu xin Ơn Trên gia hộ cho những Tấm Lòng Vàng ấy luôn gặp phước.

 Ở xứ Cờ Hoa, những trái tim ấy đã rãi tình thương đi cùng khắp-có những bệnh viện chữa bệnh nan y, bệnh nhân không phải trả bất kỳ một chi phí nào, mà đúng ra rất cao để trang trãi bao nhiêu là điều kiện để có được những cuộc phẫu thuật, phòng ốc, nhân viên. . .Bệnh viện Nhi, nói cháu tôi vừa mới chào đời, niềm vui chưa trọn thì qua kiểm tra được biết cháu mang căn bệnh rất hiếm ở các bé, khối u trên não, chỉ xảy ra 0,15% trường hợp. . .

Mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời chưa tới một tuần, bé đã phải trải qua phẫu thuật não.

 Tin như sét đánh! Tại sao? Và tại sao lại là cháu yêu thương của tôi? Bé còn nhỏ quá, sức của bé có thể chịu đựng để vượt qua không? Các bác sĩ với lương tâm nghề nghiệp thật đáng trân trọng vừa muốn cứu chữa bé, vừa muốn học hỏi thêm để đối phó với bao nhiêu căn bệnh nan y khác, hàng ngày đến phòng cháu rất nhiều. . .và trước hôm phẫu thuật, khoảng 20 bác sĩ đến để kiểm tra mắt, tim, phổi. . .mỗi vị chuyên môn về một ngành.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 9,5 thay vì 6 giờ như dự định. . .Từng phút giây nặng nề trôi qua. . .

Nhưng Trời xót thương chúng tôi đã gởi đến cho gia đình chúng tôi những vị có lương tâm và tay nghề rất cao nên mọi việc đã thành công. Giờ đây bé đang hồi sức trong ít lâu, để rồi lại chịu hóa trị, xạ trị. . .Điều làm cho chúng tôi rất ấm lòng trong nỗi đau khôn cùng là ngoài sự giúp đỡ về viện phí của các nhà hảo tâm, còn có bao nhiêu cơ quan đoàn thể đến để giúp ba mẹ cháu làm đơn xin trợ giúp về y tế (Medicaid), trợ giúp về phương tiện đi lại (thẻ để đổ xăng. . . những chi tiết nhỏ trong đời sống hàng ngày. . .), những bữa ăn của bệnh viện cho mẹ cháu. . .và vô vàn những ân cần chăm sóc của những bàn tay thiện nguyện. . .

 Nỗi đau khi nhìn thấy bao nhiêu trẻ con nô đùa, tại sao cháu mình lại không được như chúng . . .được vơi đi phần nào khi nhận được tình cảm từ những trái tim yêu thương như thế. . .

Cám ơn xứ Tràn Đầy Tình Người
Cám ơn những Tấm Lòng Vàng 

Xin ghi lòng tạc dạ những sự tận tâm của quý vị bác sĩ y tá, nhân viên của bệnh viện Children’s Health, Dallas, Texas
Xin đa tạ
các Mạnh thường quân.

Và ngẫm nghĩ về Đất Mẹ, nơi các đại gia xây mọi thứ bằng vàng, vung tiền không gớm tay. . .thay vì giúp những bệnh nhân khỏi phải đau xót. . . ??!!

Mỗi bệnh nhân cho dù vào Cấp Cứu, cũng phải bì thư lớn nhỏ thì mới được chữa trị. . .

Tình người của họ ở đâu?

 Lương Y Như Từ Mẫu. . .đâu rồi?

Lời thề Hippocrate . . .tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công!

 Chắc họ không cần biết đến lương tâm và việc để lại phước đức cho con cháu. . .

Đau đớn thay!

 Tháilanviệt -Dallas-
Mùa Tạ Ơn 2022


♣♣

GOLDEN HEARTS

Possessing a fortune left by his forebears, or rising on his own with his skills, hands and brains is a blessing that not everyone can acquire.

But using such bequeathal properly with a conscience is not an easy thing to do. How many pitfalls await because of materialism temptation? How many tragedies that upend one’s life and one’s fortune are suddenly gone?

If such people know how to use their luck to create merit for their lives and their descendants by helping others and helping themselves to have a useful life, perhaps life will have the rich beauty of blossoming flowers…

And who needs such help the most but places with people who save lives, sponsored by those ones with conditions and philanthropy, always around to contribute with a helping hand.

Unfortunate lives are plagued everyday with disease; what will happen if there are no compassionate hearts?

Recently, my family has been approached by those with a compassionate heart, and will be grateful for them forever…

May God bless those Golden Hearts.

In the United States of America, those hearts have spread their love everywhere – there are hospitals that treat incurable diseases where patients do not have to pay any costs which can be extremely high for surgeries, rooms, and care from the staff…

Children’s Hospital had informed us that my grandson who had just been born – while we were still full of joy – had a very rare disease in children, a tumor in the brain, which occurred in only 0.15% of cases.

Having only seen sunlight for no more than a week, the baby now had to undergo brain surgery.

A lightning strike! Why? Why my beloved grandchild? The baby is too small; can he endure the surgery? Who came to the hospital but doctors with a conscience, wanting to save the baby, and wishing to learn more to deal with those incurable diseases. They came to his room every day, and before the surgery, 20 doctors or so came to check the eyes, heart, lung,… each specialized in a medical field.

The surgery took 9.5 hours instead of 6 hours as planned. Every second passed, every second an eternity.

But God has mercy. God sent us people with conscience and skills, so everything was successful.

 Now the baby is recovering, then  he will have to undergo chemotherapy and radiotherapy again…

What warmed our hearts in our great pain is the help of our benefactors’ hospital fees, and how many organizations have come to help the baby’s parents apply for medical assistance. (Medicaid), transportation assistance (passes for gas refills…  all the small details of everyday life), hospital meals for the mother, … and countless caring hands of volunteers.

It pains us to see so many children playing…Why can’t my grandchild be like them?

Still it is a relief when receiving love from such loving hearts.

A Thank-you to the Land Full of Love.
A Thank-you to those Golden Hearts.
A Thank you for your dedication: doctors, nurses, and staff at Children’s Health, Dallas, Texas.
A Thank-you to the sponsors.

And I think about Vietnam where the tycoons built everything with gold, throwing money around like trash. What if they could spare some gold to save the patient from pain like my grandchild?

In Vietnam, every patient, even if they go to the Emergency Room, must have an envelope, large or small, to bribe their way in for treatment…

Where is humanity?

Where is a compassionate doctor in the image of our sweet mother* ? (*phrase for everyone working in hospitals in VietNam)

The Hippocratic Oath: I will avoid all evil and injustice.

They probably don’t need to know about their conscience to bequeath virtues to their children and grandchildren.

How painful is it!

Thailanviet -Dallas-
Thanksgiving season 2022-
(translated from Vietnamese by Phuong Thuy)


♣♣

Danh sách các Mạnh thường quân- Bệnh viện Children’s Medical Center – Dallas, Texas

(List of Sponsors at Children’s Medical Center Hospital- Dallas, Texas)

GIVING THANKS (Tháilanviệt -Dallas)

Kính thưa quý Anh Chị,
Dưới đây là lời chúc Lễ Tạ Ơn của cô Tháilanviệt, một thân hữu của gia đình cựu Giáo Sư VHV.
Thay mặt BBT/trang nhà VHV, chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự ưu ái của cô TL đối với các tác giả đóng góp bài vở trên trang nhà VHV này.
Vĩnh Đương

XIN GỞI ĐẾN
QUÝ VỊ VĂN THI SĨ LỖI LẠC
BAO NHIÊU CÔNG SỨC THÌ GIỜ CỦA QUÝ VỊ
VÀ NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ THỰC HIỆN TRONG QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
 LỜI CÁM ƠN TỪ TRÁI TIM CỦA TL

XIN CHÚC GIA ĐÌNH QUÝ VỊ
MÙA TẠ ƠN THẬT ĐẦM ẤM HẠNH PHÚC
VÀ THẬT NHIỀU SỨC KHOẺ 

CHIẾN TRANH BÊN CẠNH, TÌNH YÊU – Tập III (Huy Văn Trương)

<—Tập II
Tập III: NHÀ TÙ HÌNH CHỮ S
(nguồn: tác giả Huy Văn Trương gởi)

MỤC LỤC

Chương XXIII: Đường ra đơn vị

Chương XXIV: Địa Phương Quân Fulro

Chương XXV: Bèo hợp để mà tan.

Chương XXVI: Cắt cổ cứu người

Chương XXVII: Nhảy núi

Chương XXVIII: Thằng Bờm có cái quạt mo.

Chương XXIX: Nông trường bông vải Sông Lũy

Chương XXX: Bát cơm Phiếu mẫu

Chương XXXI: Bữa cơm đoàn tụ

Chương XXXII: Trừ khi mình có cánh

Chương XXXIII: Văn hóa Nhân Bản

Chương XXXIV: Bánh ít đi, bánh quy lại

—>Chương 23

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và chuyến bay cuối cùng (Hiếu Chân)

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và chuyến bay cuối cùng

“Đường đời muôn vạn nẻo, anh đã chọn lấy một hướng, dù gian nan muôn trùng anh cũng sẽ mỉm cười dấn bước”…

Tin từ gia đình và Giáo sư Trần Huy Bích cho biết, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, một người khổng lồ trong lĩnh vực khoa học và văn nghệ, đã ra đi vào lúc 2:49 chiều nay Thứ Bảy ngày 23 Tháng Bảy 2022 tại nhà riêng ở California, Hoa Kỳ. Thế là một vì sao sáng đã tắt. Người Phi Công Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, cựu Tư Lệnh Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã thực hiện chuyến bay cuối cùng vào cõi vĩnh hằng. Continue reading

NHỮNG KHOÁ HỌC HÈ (Thiên Lý)

Tháng Tám đang từng bước dần tới mang theo những làn gió mát vào mỗi buổi sáng. Đàn chim trên vòm cây rúc rích đánh thức nhau dậy khi mặt trời vừa ló dạng lấp lánh những tia nắng ban mai trên bầu trời xanh phơn phớt ánh vàng. Nắng hoà trong hơi gió thoáng mát, từ từ lan rộng ra một khoảng dài tươi đẹp cùng với tiếng hót của bầy chim sẻ mỗi lúc một ríu rít hơn. Nghe tiếng chim reo vui cho một ngày mới, tôi tưởng tượng đến tiếng reo nô nức của đàn trẻ nhỏ tíu tít chuẩn bị cho ngày tựu trường. Phải rồi, nhắc đến tháng Tám là nhắc đến tựu trường. Mùa hè chưa qua hẳn nên nơi thành phố tôi ở nắng tháng Tám chỉ tươi cười được vài giờ buổi sáng rồi hăm hở lấn gió đi xa, để mặt trời phải nhăn nhó phà hơi nóng gay gắt vào trưa đến tận cuối chiều. Cái nóng bức như lửa nung hừng hực cả đất trời đến độ ai cũng muốn ở nhà trốn nắng, vậy mà khi có việc cần phải đi ra ngoài, tôi vẫn thấy không khí rộn ràng trên đường phố từ những khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ theo cha mẹ đến các cửa tiệm trưng bày la liệt nào sách vở, giấy bút, sổ tay, lịch, bao nhiêu loại học cụ, các kiểu cặp đeo, quần áo, giày dép … để sắm đồ đi học. Niềm vui của trẻ đã gợi lại cho tôi cảm giác một thời tuổi nhỏ, tôi cũng đã từng có những cảm xúc vui sướng, hồi hộp, nôn nao như thế vào những ngày chuẩn bị đến trường. Continue reading

JOE BIDEN Tội Đồ Phá Hoại và Phản Quốc (Đỗ Ngọc Hiển)

JOE BIDEN
Tội Đồ Phá Hoại và Phản Quốc

(Một góc nhìn)

Đỗ Ngọc Hiển
Cựu Giáo sư kinh tế trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU.

Kính thưa quý vị người đọc,

Trước đây ngày 20/02/2020 người viết đã có một bài viết về “Joe Biden, Ông là Ai ?”. Tại sao người viết lại đề cập tới ông một lần nữa ? Lý do chính là người viết cũng như tuyệt đại đa số dân chúng Hoa Kỳ hiện nay đã, đang và sẽ còn là nạn nhân đau khổ và ngày càng trở nên bần cùng hóa, vì những chính sách kinh tế tài chánh ngu xuẩn trong hơn một năm ông làm tổng thống Hoa Kỳ.

Trong bài tham khảo này, người viết chia ra hai phần. Phần một đề cập tới thân thế , bản chất và sự nghiệp chính trị của ông từ lúc là thượng nghị sĩ 1972 cho tới lúc chấm dứt chức vụ phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama. Phần hai đề cập tới việc lãnh đạo quốc gia như một tổng thống Hoa Kỳ cho tới giờ phút này.

Phần I : Giai đoạn Thượng nghị sĩ – Phó tổng thống.

Trong phần một, người viết xin tóm tắt những điểm chính trong bài trước đây :”Joe Biden, Ông là Ai ?”

A/ Tổng quát : Thân thế và bản chất :

Joe Biden sinh tại tiểu bang Pennsylvania trong một gia đình công nhân làm trong các mỏ than vùng đông bắc Pennsylvania. Ông cho biết ông là người duy nhất trong gia đình theo học đại học.

1/ Joe Biden là một người đạo văn (Plagiarist). Biden chỉ là một người tầm thường, kém thông minh và không xuất sắc ở bất cứ lãnh vực nào, theo tác giả George Neumayr trong cuốn sách của ông “Sự gian trá của Joe Biden” (The Biden Deception).

Ông theo học luật tại đại học Syracuse, tiểu bang New York. Ông ra trường đứng thứ 76 trong 86 sinh viên trong lớp.

Joe Biden là một người “đạo văn liên hoàn” (serial plagiarist). Ông đã đạo văn từ các bài nói chuyện của rất nhiều người nỗi tiếng như Robert Kennedy, Hubert, Humphrey, Neil Kinnock, một nhà xã hội chủ nghĩa Anh quốc và ngay cả Mao Trạch Đông nói về vai trò của phụ nữ.

2/ Joe Biden sách nhiễu nữ giới (Creepy Joe).

Dù Joe Biden cho mình là người bênh vực phụ nữ, nhưng ông có một thành tích bất hảo dài về sách nhiễu phụ nữ. Ông đã từng sách nhiễu nhiều người như bà Lucy Flores, đặc biệt là bà Tara Reade, và ngay cả các nhân viên phái nữ dưới quyền ông. Những người này từng cảm thấy không an toàn khi đứng gần ông. Ông Ronald Kessler trong cuốn sách của ông “The first Family Detail) kể lại Biden có thói quen trần truồng từ trong nhà ra hồ bơi, khiến các nhân viên mật vụ bảo vệ nữ giới cảm thấy rất bị xúc phạm. Joe Biden còn là một người cha vô luân từng tắm chung với cô con gái vừa mới được tiết lộ trong cuốn nhật ký mà cô vừa bán cho một tờ báo với giá 45 ngàn đô la.

3/ Joe Biden là một tên phản bạn (Friendship betrayer).

Joe Biden la một tên ăn cướp vợ bạn, một người đã từng đóng góp tiền bạc và thời gian, tích cực tham gia và ủng hộ Joe Biden ra tranh cử chức thượng nghị sĩ năm 1972. Còn bà vợ là đệ nhất phu nhân hiện nay cũng chỉ là người đàn bà tầm thường, phản phúc ham tiền và danh lợi.

4/ Joe Biden , một tên phản chiến và kỳ thị chủng tộc.

Joe Biden đã từng là một thượng nghị sĩ phản chiến tích cực chiến tranh Việt Nam. Ông đã từng hạ bút ký chấm dứt 300 triệu viện trợ cuối cùng cho Việt Nam Cộng hòa trước mấy tháng Sài gòn thất thủ. Ông là một tên kỳ thị chủng tộc đối với người Vjệt Nam. Ông đã phát biểu tháng 4/1975 “Hoa Kỳ không có trách nhiệm di tản một người chứ đừng nói với 100,001 người Việt Nam” (The United States has no obligation to evacuate one – or 100,001 South Vietnamese).

B/ Quá trình sự nghiệp chính trị.

1/ Joe Biden ba phải (The Flip-Flopper)

Joe Biden là con người ba phải không có lập trường chính trị cương định như tác giả cuốn sách “The Biden Deception” kiên định. Quan điểm “ôn hòa” (Moderation) thay đổi theo thời gian, gió đổi chiều nào theo chiều đó.

2/ Joe Biden là một phó tổng thống gây nhiều lỗi lầm (Obama’s Blundering Veep) gây bất lợi cho Obama. 

Ngay cả Obama cũng không hiểu nổi những lời phát biểu của Joe Biden. Obama đã từng nói với báo chí “Anh biết đấy, tôi không rõ thực sự Joe Biden đã đề cập tới việc gì” (You know, I don’t remember exactly what Joe was referring to).

3/ Thần thoại “Biden là người ôn hòa” (The Myth : Biden is a Moderate).

Theo tác giả cuốn “The Biden Deception” Joe bình thường (Ordinary Joe) tự coi mình như là một người ôn hòa với khả năng đoàn kết nhân dân, nhưng thật ra ông rất nguy hiểm mà người ta không nhận ra. Joe Biden là một người xã hội chủ nghĩa dấu mặt (A Crypto Socialist) đội lốt áo trừu (A socialist in sheep’s clothing).

4/ Thực thể chính trị của Joe Biden (Biden’s Identity Politics)

Joe Biden vận dụng chính trị như một phương tiện, một căn cước để mưu cầu lợi thế cho bản than và đảng của ông. Joe Biden tự cho mình là người có khả năng đoàn kết mọi thành phần dân chúng Hoa Kỳ, nhưng thực ra ông là người chia rẽ và phân biệt chủng tộc, khi ông nói trong một cuộc vận động tranh cử với các công nhân hãng xe Ford ở Michigan “Anh không bầu cho tôi, anh không phải là người da đen”

5/ Joe Biden là một giáo dân công giáo giả mạo (Counterfeit-Catholicism).

Joe Biden tự xưng là người Công giáo, nhưng ông đã chống lại các tín lý nền tảng của giáo hội công giáo La mã. Ông ủng hộ phá thai và dùng tiền thuế của dân để tài trợ các trung tâm phá thai. Joe Biden cũng ủng hộ hôn nhân đồng tính và thay đổi giới tính.

6/ Kinh doanh gia đình Biden, tham nhũng (The Biden family business, Corruption).

Trong cuốn sách “Những góc nhìn tham nhũng” (Profiles in Corruption) Peter Schweizer chỉ ra rằng sự giàu có của gia đình Biden do ảnh hưởng chính trị của ông và liên quan tới năm thành viên gia đình gồm con trai Hunter Biden, con gái Ashley, người con gái thường tắm chung với ông như đã nói ở trên, hai anh em trai James và Frank và người chị Valery.

7/ Joe Biden, một thượng nghị sĩ vô danh tiểu tốt.

Trong suốt 39 năm là thượng nghị sĩ liên bang, Joe Biden chỉ là một ông nghị gật, chưa đưa ra được một đạo luật nào mang tên ông, đưa lại lợi ích và quyền lợi cho dân chúng Hoa Kỳ. Dấu ấn (Legacy) chính trị của ông hoàn toàn là một con số “Không”.

C/ Cương lĩnh chính trị tương lai của Joe Biden (Joe Biden’s future political platform)

Nếu Joe Biden trúng cử tổng thống, ông sẽ thực hiện cương lĩnh chính trị tổng quát như sau :

 • Đặt nhẹ vấn đề trật tự và luật pháp.
 • Xóa bỏ biên giới quốc gia.
 • Chủ trương phá thai trên toàn quốc.
 • Đối xử với Trung quốc như một đồng minh thay vì một địch thủ nguy hiểm
 • Tiếp tục phần lớn các chính sách quốc gia của Obama còn bỏ dở.
 • Là viên đá lót đường tiến tới quyền lực với đảng Dân chủ thiên tả hơn nữa.

D/ Những chính sách quốc gia Joe Biden sẽ thực hiện

 • Xoá bỏ sự giảm thuế của Tổng thống Trump.
 • Mở cửa biên giới cho di dân bất hợp pháp.
 • Kiểm soát khắt khe việc sản xuất và mua bán vũ khí.
 • Đề cử phụ nữ da đen vào tối cao pháp viện theo căn cước chính trị thay vì khả năng chuyên môn.
 • Tiếp tục chương trình y tế Obamacare đắt đỏ và thiếu hiệu năng.
 • Xúc tiến và đẩy mạnh chương trình mới về thay đổi khí hậu (Biden’s Green New Deal).
 • Theo đuổi chính sách ngoại giao hòa dịu, sống chung hòa bình và cắt giảm ngân sách quốc phòng và các chương trình thám hiểm không gian.
 • Đưa “Học thuyết chủng tộc phê phán” (Critical Race Theory) vào học đường và quân đội.

Phần II : Giai đoạn từ ngày làm tổng thống tới nay.

Thưa quý vị người đọc trong bài viết trước đây “Barack Hussein Obama, ông là Ai ? tội đồ phá hoại vĩ đại đất nước Hoa Kỳ” người viết đưa ra bức tranh tổng thể Barack Obama đã kín đáo và âm thầm phá hoại đất nước Hoa Kỳ như thế nào.

Barack Obama là một chính trị gia, tuy trẻ, thông minh và rất mưu lược trong vai trò tội đồ phá hoại đất nước Mỹ. Obama không có những hành động và chính sách trắng trợn lộ liễu và ngu xuẩn như Joe Biden, và hẳn nhiên đường lối lãnh đạo của Joe Biden cũng nằm trong đường lối lãnh đạo đất nước tổng thể của Barack Obama.

Những chính sách phá hoại và phản quốc của Joe Biden trong hơn một năm cầm quyền thể hiện trên nhiều lãnh vực. Theo quan điểm của người viết, các chính sách phá hoại và phản quốc được tóm gọn trong ba lãnh vực chính sau đây :

A/ Mở toang ranh giới phía Nam cho di dân bất hợp pháp xâm nhập tự do.

Hoa Kỳ hiện có 11 triệu di dân bất hợp pháp từ nhiều năm qua nay thêm 3 triệu nữa từ khi Joe Biden làm tổng thống, nạng tổng số lên tới 14 triệu người hiện nay. Joe Biden và đảng Dân chủ đang tìm cách hợp thức hóa nhóm này, hoặc đưa ra luật cho đi bầu mà không cần chứng từ gì cả. Đây rõ ràng là mưu đồ chính trị bẩn thỉu của đảng Dân chủ để gian lận phiếu bầu.

Như vậy là Joe Biden và đảng Dân chủ đã xé bỏ bản Hiến pháp có từ 245 năm qua, nền tảng căn bản tạo dựng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để tồn tại và phát triển, trở thành cường quốc số một trên thế giới về kinh tế cũng như quân sự hiện nay.

Người công dân hợp pháp Hoa Kỳ có khác chi người di dân bất hợp pháp. Hiến pháp Hoa Kỳ xác định chỉ có người có quốc tịch mới được đi bầu. Họ còn phải đi làm và đóng thuế và thực thi nhiều trách vụ khác nữa. Xóa bỏ Hiến pháp là phá hoại và phản quốc.

Ngoài ra di dân lậu còn tạo ra biết bao xáo trộn xã hội khác như các băng đảng tội phạm ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, cướp bóc, hiếp dâm và các tội ác khác gia tăng làm mất an ninh cộng đồng, ngoài ra còn đầu độc cả một thế hệ tương lai.

Với âm mưu cho di dân bất hợp pháp thả dàn Joe Biden và đảng Dân chủ nhằm nắm quyền hành vĩnh viễn để tiến tới một quốc gia xã hội chủ nghĩa độc đảng như Trung quốc.

B/ Phá hoại nền kinh tế tư bản.

Chủ bài phá hoại nền kinh tế tư bản là phá hủy nền tảng sản xuất năng lượng xăng dầu bằng chương trình “Green New Deal” ảo tưởng xa vời. Xăng dầu là vũ khí chiến lược để phát triển và tăng trưởng kinh tế trong bất cứ quốc gia nào, như máu trong cơ thể con người. Chi phí xăng dầu là sản phí chiến lược trong mọi ngành sản xuất.

Muốn phát triển kinh tế bền vững và dài hạn nền kinh tế luôn luôn phải tự túc xăng dầu. Thực tế chứng minh trong nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, nền kinh tế phồn thịnh, tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, không có lạm phát và thất nghiệp thấp là nhờ Hoa Kỳ tự túc và còn xuất cảng xăng dầu ra ngoại quốc. Năm 2020, Hoa Kỳ sản xuất nhiều xăng dầu nhất thế giới, vượt cả Nga và OPEC. Thế mà bây giờ dưới sự lãnh đạo ngu xuẩn của Joe Biden, Hoa Kỳ phải đi van lạy khối OPEC gia tăng sản xuất 3 lần nhưng bị phớt lờ. Nhục nhã hơn nữa, Joe Biden phải vuốt ve kẻ thù Iran và Venezuela tăng sản xuất dầu hỏa và bán cho Hoa Kỳ và cũng bị từ chối.

Ít khi nào Hoa Kỳ phải lấy trữ lượng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược quốc phòng ra xài. Thế mà vì áp lực lạm phát trầm trọng do thiếu xăng dầu hiện nay, đã phải xuất kho dự trữ 60 triệu thùng bán cho dân chúng để giảm giá xăng tại các cây xăng. Kết quả là giảm được mấy xu rồi tăng lên trở lại.

Khốn nạn hơn nữa, mới đây Joe Biden ra lệnh bán cho các công ty xăng dầu Hoa Kỳ 5 triệu thùng nhưng một triệu thùng đã bán cho một công ty xăng dầu Trung quốc mà tên quý tử đốn mạt Hunter Biden có cổ phần trong đó, đương nhiên “Big Guy” Joe Biden cũng được hưởng một lại quả không nhỏ.

Thiếu xăng dầu nền tảng kỹ nghệ sản xuất Hoa kỳ gần như sụp đổ hoàn toàn, nên thiếu tài hóa trầm trọng cho thị trường nội địa và tất nhiên gây áp lực lạm phát. Joe Biden đưa ra biện pháp sửa chữa nửa vời và tạm bợ bằng cách bỏ thuế quan trên hàng hóa nhập cảng từ Trung quốc từ thời Tổng thống Donald Trump khiến nhập siêu tăng vọt và mất không biết bao nhiêu tỷ tiền thuế cho ngân quỹ quốc gia. Kết quả là Hoa Kỳ thiếu hụt năng lượng xăng dầu.

Để chạy tội, Joe Biden đổ lỗi cho Putin, các công ty khai thác và lọc dầu Hoa Kỳ cố ý giảm số cung xăng dầu và các trạm xăng tự ý tăng giá để thủ lợi.

Ngược lại, các công ty khai thác và lọc dầu nội địa cho biết họ đã sản xuất tới 95% công suất các nhà máy lọc dầu không thể cao hơn, nếu cao hơn, máy móc sẽ hư hỏng, và họ tố cáo rằng chính quyền đua ra các luật lệ kiểm soát khí thải CO quá khắt khe làm cho sản phí khai thác và lọc dầu tăng quá cao khiến họ chịu không nổi. Nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump trước đây Hoa Kỳ đã tự túc và còn có thể xuất cảng xăng dầu ?

Đó chính là vì những lệnh hành pháp ngu xuẩn về khai thác và lọc dầu của Joe Biden khi vừa lên nắm chính quyền. Điều này ai cũng thấy rõ không thể chối cải. Đây là chủ tâm của tên tội đồ phá hoại và bán nước Joe Biden, tay sai của Trung quốc.

C/ Nền văn hóa dân tộc.

“Nền Văn hóa Dân tộc” của một quốc gia bao hàm rất nhiều lãnh vực từ tổ chức chính trị, kinh tế, khoa học, ngôn ngữ và văn chương, triết lý và ý thức hệ v..v…Nhưng quan trọng nhất là lịch sử lập quốc đích thực của một quốc gia.

“Dự án 1619” (The 1619 Project) được đề xướng bởi một ký giả nhật báo The New York Times tên Nikole Hannah-Jones và The New York Times Magazine giới thiệu trước công chúng vào tháng 8/2019. Khôi hài ở chỗ, người nữ ký giả da đen mang tên Nikole Hannah-Jones sinh năm 1976 (45 tuổi) đưa ra lý thuyết : “khoảng 20-30 người nô lệ da đen đầu tiên đến nước Mỹ từ năm 1619 mới là những người nô lệ và khai phá nước Mỹ.”

Chính vì thế, Hoa Kỳ hôm nay phải trả nợ cho những người da đen. Học thuyết này đã bóp méo và xóa bỏ toàn bộ lịch sử lập quốc “Liên hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ” khởi đầu từ năm 1776 với các vị tổ phụ di cư từ Âu châu viết ra bản Hiến pháp Hoa Kỳ.

Không chỉ là dọa, chuyện này đã xẩy ra, bản tin của BBC News ngày 16/7/2020 cho biết “Hội đồng thành phố Asheville, tiểu bang North Carolina, với số phiếu tuyệt đối 7-0 đã chấp thuận đền bù cho người da đen. Số tiền này sẽ không trả trực tiếp nhưng đầu tư vào những tổ chức giúp đỡ người da đen”

Asheville đi sau thành phố Evanston, tiểu bang Illinois đã chấp thuận tương tự vào năm 2019. Tên tổ chức nào không thành vấn đề. Chúng ma mảnh ăn chung với nhau.

Đây chính thực là mầm mống cho học thuyết “Chủng tộc phê phán” (Critical Race Theory-CRT) đang được dạy ở các trường trung tiểu học và đại học Hoa Kỳ và ngay cả trong quân đội trong các khóa huấn luyện quân sự trong quân đội Hoa kỳ gần đây. Học thuyết chủng tộc phê phán nói nôm na là thuyết “Kỳ thị chủng tộc có hệ thống của người da trắng”

Chủ thuyết này hiện đang gây sóng gió cho Hoa Kỳ. Nó đã xâm nhập vào hệ thống giáo dục, các cơ quan chính phủ liên bang và ngay cả trong bộ Quốc phòng cũng như toàn bộ quân lực Hoa Kỳ.

Mặc dù CRT được giải thích là chống kỳ thị chủng tộc, nhưng tác động cụ thể của CRT rõ ràng là kích động kỳ thị chủng tộc bằng chiêu bài chống kỳ thị chủng tộc.

Từ cái chết của George Floyd, một người da đen, do cảnh sát da trắng gây ra đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo loạn, giật sập tượng các nhân vật lịch sử, đốt phá, hôi của, tấn công nhà báo (trường hợp Andy Ngo bị Antifa tấn công và dọa giết) do Black Lives Matter và Antifa phát động trên nhiều thành phố ở nhiều tiểu bang, hầu hết là những tiểu bang do đảng Dân chủ nắm quyền.

Từ biến cố này, CRT vốn dĩ đã xuất hiện thập niên 1970 ở thế kỷ trước nhưng nó không thể phát huy vào thời điểm đó, nay lại được cánh tả cực đoan và chính quyền Biden-Harris đem ra sử dụng. Mới có 6 tháng, kể từ khi Joe Biden nhậm chức, CRT đã bắt rễ vào tất cả các cơ cấu xã hội Mỹ.

Nhưng cũng may khi CRT đang được chính quyền Biden ra sức phát huy, dân chúng Hoa Kỳ nhìn ra sự tai hại của nó và đã có phản ứng từ các phụ huynh của những học khu trong các tiểu bang New York, Virginia, Texas đã lên tiếng phản đối chương trình tẩy nảo và nhồi sọ con em họ với CRT.

Ở bộ Quốc phòng, ngay khi tân tổng trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mới nhậm chức, ông đã lập tức thúc đẩy chương trình huấn luyện CRT trong toàn thể các quân binh chủng của quân lực Hoa Kỳ.

Nhưng cũng rất may, thượng nghị sĩ Cộng hòa Arkansas đã kịp thời lên tiếng cảnh báo !

Hôm thứ năm 24/6/2021, trong buổi điều trần tại thượng viện, thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng hòa Arkansas) đã cho biết ông nhận được báo cáo của nhiều quân nhân trong các quân binh chủng cùng lên tiếng báo động và phàn nàn rằng, hiện nay thay vì họ được huấn luyện về quân sự thì họ được huấn luyện để chống lại “Chủ nghĩa cực đoan”. Trong chương trình này, các cấp trên bắt buộc họ phải thu nhận CRT. Thuyết này đã thúc đẩy các quân nhân chống đối nhau, và thật sự đã khiến cho một số binh lính, thủy thủ, phi công, thủy quân lục chiến và vệ binh bỏ quân ngũ vì chán nản.

Thưa quý vị người đọc, một quốc gia có nền giáo dục dạy con em thế hệ tương lai một học thuyết “Chủng tộc phê phán” (Critical Race Theory-CRT) gieo rắc sự chia rẻ và hận thù giữa các sắc tộc trong học đường của một quốc gia có tên là “Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ” (The United States of America-USA) thì tương lai của quốc gia đó sẽ đi về đâu ? Câu trả lời là “Vực thẳm chia rẽ rối loạn và suy yếu”.

Cũng vậy, một quốc gia trong đó toàn thể các quân binh chủng phải học tập thuyết “Chủng tộc phê phán-CRT) gieo rắc hận thù và chia rẽ giữa các sắc dân, có còn sức mạnh đoàn kết bảo vệ đất nước không ? Câu trả lời chắc chắn là “Không”

LỜI CUỐI :

Thưa quý vị đồng hương tỵ nạn Cộng sản Việt Nam thân mến, quý vị là đối tượng mà người viết muốn chuyển tải bài khảo luận này tới. Bài viết này trích dẫn các tin tức và dữ kiện về Joe Biden từ nguồn tài liệu tham khảo liệt kê trong mục “Tài liệu tham khảo” cuối bài viết.

Quý vị có quyền phản biện bất cứ điều gì quý vị không đồng ý với các tác giả của các cuốn sách và các bài tham luận trong mục “Tài liệu tham khảo” Người viết chỉ có trách nhiệm dịch thuật và chuyển tải những tin tức và dữ kiện về Joe Biden một cách hết sức chính xác có thể.

Thưa quý vị người đọc, dựa vào các tài liệu được trích dẫn trong các cuốn sách và các bài tham luận theo quan điểm cá nhân, người viết đưa ra kết luận tổng thể sau.

Từ ngày đắc cử tổng thống đến nay Joe Biden đã sử dụng ba mũi nhọn chiến lược và nham hiểm để phá hoại và bán nước. Đó là mở toang biên giới, thiếu hụt năng lượng xăng dầu và học thuyết “Chủng tộc phê phán-CRT).

Ba mũi dùi hiểm độc này sẽ đưa Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ rơi vào tình trạng chia rẽ, hận thù, rối loạn và suy yếu. Đó là mục tiêu tối hậu của Tập Cận Bình, dòng tộc “Đại hán” dùng Joe Biden làm tay sai thực hiện tham vọng triệt hạ Hoa Kỳ và chiếm đoạt ngôi vị cường quốc số một trên thế giới một ngày gần đây.

Thưa quý vị người đọc, đây chính là lý do tại sao người viết đặt chủ đề cho bài viết này “Joe Biden – Tội đồ phá hoại và phản quốc”.

Thưa quý vị đồng hương thân mến, Việt Nam ta có câu “Ăn cây nào rào cây đó”. Đất nước Hoa Kỳ đã đón nhận và cưu mang chúng ta trong suốt 47 năm qua. Phần đông chúng ta đã là công dân Hoa Kỳ. Quý vị cũng như con cháu của quý vị đã đạt “Giấc mơ Hoa Kỳ” (American Dream) thành công trong mọi lãnh vực và có một cuộc sống vật chất sung túc và tinh thần thoải mái. Vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và vun trồng đất nước này ngày càng hoàn mỹ hơn vì chính quý vị và con cháu quý vị là những người được thụ hưởng.

Xin quý vị hãy sử dụng lá phiếu bầu một cách hết sức khôn ngoan và trung thực trong các cuộc bầu cử liên bang hay tiểu bang trong tương lai, hãy xóa bỏ mọi thành kiến về sắc tộc, ngoại hình, gia cảnh, cá tính v..v…bất lợi cho đại cuộc.

Mong lắm thay !

Kính chào
Garden Grove 7/15/2022

Tài liệu tham khảo:

1/ The Biden Deception – by George Neumayr

2/ Profiles in corruption – by Peter Schweizer

3/ The first Family Detail – by Ronald Kessler

4/ Elite Deviance – by David Simon

5/ Biden-Harris là hai tai họa cho đất nước Hoa Kỳ – Gs Trần Thủy Tiên

6/ Tâm thư Cảm tạ – Nguyễn Tường Tuấn.

7/ Nghị trình đánh sập nước Mỹ của Biden-Harris – Nguyễn Thị Bé Bảy

8/ Quân lực Hoa Kỳ và thế hệ tương lai – Nguyễn Thị Bé Bảy

9/ Biden đang phá nát nước Mỹ – Nguyễn Thị Bé Bảy.

PHÂN ƯU cùng gia-đình Trung-tá Tống Phước Đáng.

Thưa các Anh/Chị,

Vừa nhận được Tin Buồn cựu Trung-tá Tống Phước Đáng, Trưởng phòng Điều-hành Văn Hóa Vụ/TVBQGVN đã qua đời ngày 05/06/2022 tại Marina.

Chúng tôi thay mặt Gia-đình Cựu Giáo-sư VHV/TVBQGVN, xin gởi lời thành kính chia buồn đến gia-đình Trung-tá Tống Phước Đáng cùng tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh người quá cố sớm được siêu-thoát ở cõi Vĩnh Hằng.

Nguyễn Phước Vĩnh Đương

 

NƯỚC MẤT – MẤT THEO NƯỚC (Võ Nhẫn, K20)

NƯỚC MẤT – MẤT THEO NƯỚC
(nguồn: BBT đánh máy từ Tập san ĐA HIỆU 120 & 121)

(Bài viết vinh danh các CSVSQ xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã
Vị Quốc Vong Thân trong biến cố 30 tháng Tư, 1975.
Chúng tôi xin được nghiêng mình tưởng nhớ đến những gương hy sinh can đảm ấy.)
Võ Nhẫn, K20. Continue reading

CHIẾN TRANH BÊN CẠNH, TÌNH YÊU – Tập II (Huy Văn Trương)

<—Tập I

Tập II: DÂU BỂ TRÙNG PHÙNG
(nguồn: tác giả Huy Văn Trương gởi)

MỤC LỤC

Chương XII:  Bát nhã tâm kinh

Chương XIII: Nhảy Dù cố gắng

Chương XIV: Mấy giọt mưa rừng

Chương XV: The Gray Tiger

Chương XVI: Cây cầu trên sông Đa Nhim

Chương XVII: Lý Ngựa Ô

Chương XVIII: Mười ngày

Chương XIX: Sáu năm, dâu bể trùng phùng

Chương XX: Long công tử

Chương XXI: Mũ nồi xanh

Chương XXII: Uống thuốc liều

—>Chương 12

 Luật Cung Cầu và Lạm phát (Đỗ Ngọc Hiển)

Luật Cung Cầu và Lạm phát
 (Một góc nhìn)

 Đỗ Ngọc Hiển
  Cựu giáo sư Kinh tế trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

Lạm phát ! Lạm phát ! Lạm phát ! Những tiếng kêu than vãn đang vang dội trên khắp thế giới và đặc biệt ở Hoa kỳ tại những trạm xăng dầu và khí đốt và những quầy bán thịt,hải sản, hoa trái và rau xanh v..v…trong các siêu thị. Lạm phát làm giảm mức sống của tuyệt đại đa số dân chúng một cách thê thảm hiện nay.

Tại sao vậy ? Đâu là nguyên nhân ?

Thưa quý vị người đọc thân mến, bài viết này không phải là một bài tham luận thời sự sơ lược mà là một bài sưu  khảo chi tiết và toàn diện người viết muốn trình bày và giải thích hiện trạng nền kinh tế Hoa kỳ

Vấn nạn kinh tế Hoa Kỳ hiện nay không phải chỉ là lạm phát (Inflation) mà là “stagflation” chữ ghép của Stagnation (Trì trệ) và Inflation (Lạm phát). Đây là tình trạng kinh tế vừa có lạm phát và vừa có thất nghiệp bắt buộc hay không tự ý (Forced hay Involuntary).

Người viết cũng đã từng cảnh báo vấn nạn kinh tế “Stagflation” này trong hai bài viết trước đây.Trong bài sưu khảo này, người viết sẽ trình bày và phân tích vấn nạn kinh tế này tại Hoa kỳ trên bình diện nội địa và quốc tế.

A- Trên bình diện nội địa Continue reading