Archives

“MÃI MÃI LÀ TÌNH NHÂN”

Bộ sưu tập của anh Nguyễn Văn Sở
(hình ảnh Sở, Đốc, Đương)

Mời bấm trên mỗi hình để xem lớn hơn

 

 

Anh Chị Lê Cảnh Thạnh

Advertisements