PHÂN ƯU cùng gia đình Hải Quân Thiếu Tá Phanxico Xavie NGUYỄN TIẾN ÍCH

Nếu không trở ngại, Xin Các anh chị cùng đến Thăm viếng lúc 2:00 PM Ngày Thứ sáu 12/6/19 (Sau lễ phủ cờ).
Nếu không tiện xin đến vào các ngày giờ khác ghi trong Cáo Phó đính kèm.
Thân Kính,
Nguyễn thúc Minh

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s