PHÂN ƯU cùng gia đình Anh DƯƠNG THIỆU TOẢN

Thưa các anh chị,

Thêm một người bạn hiền lành dễ thương của chúng ta là anh DƯƠNG THIỆU TOẢN nickname “THẰNG BỜM” vừa mới ra đi chiều thứ bảy 20/7/2019. Vậy trong tháng qua đã có 5 người trong đại gia đình Văn Hoá vụ ra đi.

Dưới đây là phân ưu của chúng tôi cùng gia đình anh Toản , đăng trong báo NGƯỜI VIỆT ngày 24/7/2019/.

Nguyễn Phúc Vĩnh Đương

 

One thought on “PHÂN ƯU cùng gia đình Anh DƯƠNG THIỆU TOẢN

  1. Được tin trễ: Anh Dương Thiệu Toản đã được Chúa gọij về, Anh em VHV ở Huế thành kính phân ưu cùng chị Toản và Gia đình, Nguyện cầu linh hồn Người quá cố sớm về nước Chúa.
    Tôn Thát Quỵ, Hòng Trân Châu, Lê Thúc Thái …….

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s