PHÂN ƯU cùng gia đình anh Đinh Quang Tuyến

Dưới đây là Phân Ưu chúng tôi đã đăng trên báo Người Việt ngày 26/7/2019 để chia buồn cùng gia đình anh Đinh Quang Tuyến.

Vĩnh Đương

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s