Thăm bạn bè tại VN

Thưa các Anh Chị trong gia đình VHV,

Trong chuyến thăm VN tháng 11 vừa qua, Vĩnh Đương đã được họp mặt cùng vài bạn ở Huế và Sàigon. Xin gửi đến quý Anh Chị một vài hình ảnh :

Lê Thúc Thái – Đoàn Văn Lang – Hoàng Trân Châu – Vĩnh Đương (tại Huế)

 

Vĩnh Đương và Phạm Văn Trí (tại Sàigòn)

 

Phạm Văn Trí – Lê Yên – Vĩnh Đương (tại Sàigòn)

Advertisements

3 thoughts on “Thăm bạn bè tại VN

  1. Anh Đương thân, Xin sửa lại Phan văn Trí thay vì Phan văn Tí.Hẹn gặp Tất niên 26/2. Nguyễn thúc Minh

  2. Lâu lắm rồi, mới thấy Phạm Văn Trí xuất hiện Biết anh Trí ở Saigon thế mà mấy chục năm nay không gặp.

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s