Giới thiệu sách: TVBQGVN-THEO DÒNG LỊCH SỬ

Dưới đây là  email của anh Lê Thi /k29 – TVBQGVN gửi cho anh Lê Đình Cai – cựu giáo sư VHV/TVBQGVN nhờ trang nhà của VHV phổ biến tin về cuốn sách nói trên .


Kính GS Lê Đình Cai
Cựu GS/VHV/TVBQGVN.

Ban Biên Soạn đã & đang sớm hoàn tất bản thảo cuốn sách TVBQGVN-Theo Dòng Lịch Sử để nộp cho nhà in vào trung tuần tháng 9 tới.

Đầu tháng 12 sẽ có buổi ra mắt sách tại thành phố San Jose, CA.

Đây là một ấn bản đặc biệt, và số in cũng rất giới hạn, sẽ dành ưu tiên cho quý  vị đã Pre-order ,  kế đến những vị order, theo thứ tự first come, first served….

Trước đây một số Cựu GS/VHV/TVBQGVN đã đặt mua sách, nhưng rất tiếc không thực hiện được. Tính đến hôm nay đã có Pre-order từ các Cựu SVSQ, gia đình & thân hữu lên đến con số 742 quyển chỉ trong vòng 1 tháng

Nếu được, kính nhờ GS giúp phổ biến tin này trên Web Site của VHV/TVBQGVN

Liên lạc đặt mua:

  • email : tdls.ts.2017@gmail.com, và  dalat29@sbcglobal.net
  • Phone : (408) 578-6095

Kính chúc GS & gia đình được mọi điều an lành, hạnh phúc.

Thân kính,
Lê Thi K29/VB

 

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s