Phân Ưu Anh Hoàng Kim Giám trên báo Người Việt

Kính thưa các Anh Chị,

Sau đây là Phân Ưu của Gia Đình VHV trên báo Người Việt.

Chủ nhật sẽ có một số anh em (A. Diên, Sở, Đương, Bội, Bích…) lên thăm viếng tiễn đưa anh Giám tại nhà quàn ở North Hollywood.

Vĩnh Đương

10364998-PU14- OngHoangKimGiam.cdr

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s