Video: Quốc kỳ và Quốc ca Việt Nam (Hồn Việt)

Xin mời qúy bạn vào website sau đây để xem một video xuất sắc :
T.T. Diên
Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s