Thơ: Hỏi Trăng


Hi Trăng

Em nhìn trăng hi ti sao?
Mng chưa kp trn đã bao nhiêu su
Thi gian vn c trôi mau
Tình kia sao vn làm đau lòng này
Bun đau sao mãi cht đầy
Thu v mang chút heo may lnh lùng
Lá rơi tng cánh ngp ngng
Bao năm tình giu trong lòng ngn ngơ
Cuc đời là c gic mơ
Người đi đi mãi , em chđi chi
Nng bun cũng giu mt đi

Cát Ngc

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s