Danh sách Gia Đình Cựu Gs Văn Hoá Vụ

(Tổng số đã phục vụ: 311)

Trần Ngọc Huyến Chỉ Huy Trưởng / VHVT Mất
Ngô Văn Dzoanh Văn Hoá Vụ Trưỏng Mất
Nguyễn Phước Ưng Hiến Văn Hoá Vụ Trưởng
Nguyễn Văn Huệ Văn Hoá Vụ Trưởng
Nguyễn Vân Văn Hoá Vụ Trưởng
Đỗ Văn Mai Văn Hoá Vụ Phó
Nguyễn Hữu Thông Văn Hóa Vụ Phó Mất
Lâm Nhật An Khoa Điện Trưởng Khoa Mất
Phan Viết Ái Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
Ngô Phước An Khoa Khoa Học Giảng Viên
Phan Thuận An Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
Nguyễn Trọng An Khoa Cơ Khí Giảng Viên Mất
Bùi Đức Ân Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
Nguyễn Trọng Ân Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
Nguyễn Văn Ẩn Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
Trần Kim Anh Khoa Anh Văn Giảng Viên
Lê Văn Anh Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
Nguyễn Văn Bá Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
Nguyễn Bào Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
Trần Thành Bảo Khoa Công chánh Giảng Viên VN
Trịnh Ngọc Bằng Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Trần Huy Bích Khoa Học Xã Hội GiảngViên
Thân Trọng Bình KhoaToán Giảng Viên VN
Phùng Văn Bộ Khoa Điện Trưởng Phân Khoa Mất
Nguyễn Trọng Bối KhoaToán Giảng Viên
Nguyễn Ngọc Bội Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Lê Đình Cai Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Bùi Cảnh Khoa Nhân Văn Giảng Viên Dân Chính Mất
Bùi Mạnh Cần Khoa Công Chánh
Huỳnh Bá Cầu Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Nguyễn Hữu Cầu Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Nguyễn Trung Chánh Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Văn Minh Châu Phòng Thí Nghiệm Chuyên Viên
Hồ Văn Châu Khoa Khoa Học Giảng viên VN
Hoàng Trân Châu Khoa Điện Giảng Viên VN
Nguyễn Văn Chỉnh Khoa Điện Giảng Viên
Vũ KimChu Khoa Công Chánh Trưởng Phân Khoa
Trương Kim Chung Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
Lê Chức Khoa Khoa Học Giảng Viên
Trần Như Chương Khoa Nhân Văn Trưởng Khoa Mất
Ng Quốc Chương Khoa Điện Giảng Viên VN
Lê Văn Chương Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
Phan Đình Công Thư Viện Quản Thủ
Phan Tấn Công Khoa Anh Văn Giảng Viên
Nguyễn Ngọc Cương Khoa Công Chánh Trưởng Phân Khoa Mất
Vũ Ngô Cường Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Lê Việt Cường Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
Phạm Quốc Cường Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
Trương Minh Danh
Nguyễn Minh Diễm Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
Tôn Thất Diên Khoa Anh Văn Trưởng Khoa
Nguyễn Văn Diệp Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
Châu Diêm Diệu Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
Nguyễn Xuân Diệu Khoa Điện Trưởng Khoa Mất
Bùi Bách Diệp Khoa Khoa Học Giảng Viên
Lâm Văn Do Khoa Nhân Văn Trưởng Khoa
Trần Lưu Duyệt Khoa Công Chánh Giảng Viên
Từ Bộ Du Khoa Điện Giảng Viên VN
Hoàng Gia Dũng Khoa Nhân Văn Giảng viên
Hồ Tấn Đa Khoa Công Chánh Giảng Viên
Nguyễn Văn Đài Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Tống Phước Đáng Phòng Điều Hành Trưởng Phòng
Nguyễn Thượng Đào Khoa Khoa Học Trưởng Phân Khoa
Nguyễn Thụy Đào Kỹ Thuật Quân Sự Giảng Viên
Trịnh Tiến Đạt Khoa Toán Giảng Viên
Lê Triệu Đẩu Khoa Cơ Khí Trưởng Khoa 1967
Võ Đệ P. Thi Nghiệm Vật Lý Trưởng Phòng
Phan Điện Khoa Công Chánh Trưởng Khoa
Nguyễn Thanh Điệp Khoa Điện Giảng Viên
Nguyễn Đúc Định Khoa Khoa Học Giảng Viên
Nghiêm Xuân Đốc Khoa Công Chánh Trưởng Phân Khoa
Lý Quốc Đồng Khong Khoa Học Giảng Viên VN
Lê Danh Đức Bệnh Xá Nha Sĩ
Lại Minh Đức Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
Lê Minh Đức Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
Trần Minh Đức Khoa Công Chánh Giảng Viên
Hồ Tấn Đức Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
Quách Văn Đức Khoa Công Chánh Giảng Viên
Vĩnh Đương Khoa Học Xã Hội Trưởng Phân Khoa
Nguyễn Hữu Gi Khoa Toán Giảng Viên
Nguyễn Lân Giác Bệnh Xá Bác Sĩ Trưởng
Hoàng Kim Giám Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
Vũ Đình Giang Khoa Toán Giảng Viên
Đỗ Văn Giảng Khoa Toán Giảng Viên Mất
Phạm Văn Hà Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
Đỗ Xuân Hài Khoa Toán Giảng Viên
Lý Công Hải Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
Khoan Hồng Hải Khoa Anh Văn Giảng Viên
Vũ Duy Hải Biên Tập Tờ Đa Hiệu
Nguyễn Hải Khoa Toán Giảng Viên Mất
Tôn Thất Hải Khoa Cơ Khí Giảng Viên
Dương Văn Hai Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
Nguyễn Văn Hai Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
Hoàng Ngọc Hải Khoa Toán Giảng Viên VN
Ngô Văn Hanh Khoa Anh Văn Phụ trách P. Thính Thị VN
Nguyễn Thượng Hành Khoa Khoa Học Trưởng Khoa
Đào Hữu Hạnh Khoa Cơ Khí Phụ Tá Trưởng Khoa 1971
Từ Võ Hào Khoa Điện Giảng Viên
Cao Cự Hậu Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Tràn Xuân Hiền Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Bùi Duy Hiển Mất
Lê Đức Hiền Phòng Điều Hành Trưởng Phòng Mất
Đinh Văn Hiện Khoa Toán Trưởng Phân Khoa
Đõ Ngọc Hiển Khoa Học Xã Hội Trưởng Phân Khoa
Đặng Đình Hiệp Khoa Cơ Khí Trưởng Khoa
Lê Hữu Hiệp Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
Đoàn Trọng Hiệp Khoa Kỷ Thuật Giảng Viên
Lê Hữu Hiếu Khoa Học Xã Hội Giang Viên
Dương Thiệu Hiểu Khoa Điện Trưởng Khoa Mất
Nguyễn Phương Hoà Khoa Điện Giảng Viên
Nguyễn Hoàng Khoa Điện Giảng Viên
Hứa Hoành Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
Lâm Văn Hơn Phòng Điều Hành Nhân Viên VN
Trần Văn Hợp Khoa Điện Giảng Viên VN
Trần Cẩm Huân Công Nghệ Giảng Viên Mất
Đặng Huấn Khoa Công Chánh Giảng Viên VN
Bùi Hùng Khoa Toán Giảng Viên
Đặng Mậu Hùng Khoa Khoa Học Giảng Viên
Lê Khắc Hùng Khoa Toán Giảng Viên
Phạm Đại Hùng Khoa Khoa Học Giảng Viên
Lâm Thanh Hùng Biên Tập Đa Hiệu
Bùi Bá Huy Khoa Khoa Học Trưởng Phân Khoa
Phan Công Huỳnh Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
Đàm Quang Hưng Khoa Toán Giảng Viên Mất
Nguyễn Tiến Ích Khoa Khoa Học Giảng Viên
Nguyễn Khàm Khoa Anh Văn Giảng Viên
Võ Khanh Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
Phan Văn Kha Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
Phan Hữu Khả Phòng Điều Hành Tr ưởng Phòng
Võ Sĩ Khải Khoa Anh Văn Giảng Viên VN
Đoàn Văn Khanh Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Nguyễn Ngọc Khánh Khoa Điện Giảng Viên Mất
Tôn Thất Khoát Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Hoàng Khôi Khoa Cơ Khí Trưởng Phân Khoa
Mai Đức Khôi Biên Tập Tờ Đa Hiệu
Nguyễn Bá Khuê Bệnh Xá Nha Sĩ
Vũ Khuê Biên Tập Tờ Đa Hiệu Mất
Lê Thuần Khương Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Trần Anh Kiệt Khoa Kỹ Thuật Giảng Viên VN
Tạ Bình Kiệt Khoa Kỹ Thuật Giảng Viên Mất
Nguyễn Hào Kiệt Khoa Cơ Khí Giảng Viên
Nguyễn Tuấn Kiệt Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
Đoàn Quốc Kim Khoa Khoa Học Giảng Viên
Ngô Hữu Kỉnh Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Tạ Ký Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
Nguyễn Ngọc Kỳ Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
Trịnh Lang Khoa Công Chánh Giảng Viên VN
Đoàn Văn Lang Khoa Điện Giảng Viên VN
Lê Trọng Lập Khoa Toán Giảng Viên 1966
Trần Minh Lễ Khoa Điện Giảng Viên VN
Nguyễn Văn Liêm Khoa Khoa Học Trưởng Khoa Mất
Nguyễn Văn Liêm Khoa CôngChánh Giảng Viên VN
Tô Thế Liệu Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
Phạm Ngọc Loan Khoa Cơ Khí Giảng Viên
Phạm Đức Long Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Nguyễn Quốc Lập Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Lê Trọng Lập Khoa Toán Giảng Viên
Tôn Thất Long Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Lâm Văn Lợi Khoa Cơ Khí Trưởng Khoa Mất
Vũ Đình Lục Khoa Toán Giảng Viên Mất
Lương Tấn Lực Khoa Anh Văn Giảng Viên
Huỳnh Minh Lượng Phòng Điều Hành Trưởng Ban Ấn Loát VN
Trần Nho Mai Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
Huỳnh Lâm Mậu Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
Nguyễn Quang Minh Khoa Anh Văn Giảng Viên
Nguyễn Văn Minh Khoa Khoa Học Giảng Viên
Trần Minh Khoa Anh Văn Giảng Viên
Trương Hồng Minh Mất
Nguyễn Khắc Minh Phòng Thí Nghiệm Giảng Viên Mất
Nguyễn Thúc Minh Khoa Công Chánh Trưởng Phân Khoa
Hồ Văn Mười Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
Nguyễn Văn Nam Khoa Khoa Học Giảng viên VN
Nguyễn Viết Nam Khoa Khoa Học Giảng Viên
Phạm Công Ngân Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
Nguyễn Hữu Nghi Khoa Công Chánh Giảng Viên
Nguyễn Nho Nghị Khoa Điện Giảng Viên
Tôn Thất Nghĩa Kỹ Thuật Quân Sự Trưởng Khoa
Lê Văn Nghĩa Khoa Cơ Khí Trưởng Phân Khoa Mất
Nguyễn Xuân Nghiên Khoa Toán Giảng Viên Mất
Nguyễn Kế Nghiệp Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
Qua Bích Ngọc Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
Nguyễn Văn Ngọc Khoa Cơ Khí Giảng Viên
Đỗ Hữu Ngữ Khoa Khoa Học Giảng Viên Dân Chính
Trương Đình Ngữ Khoa Toán Giảng Viên Mất
Nguyễn Xuân Nhả Phòng Điều Hành Nhân Viên
Lê Văn Nhậm Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Trần Thành Nhân Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
Lê Nhồng Canh Nông Giảng Viên
Trần Văn Nhựt Phòng Thí Nghiệm Giảng Viên Mất
Nguyễn Viết Ninh Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Trương Tiếu Oanh Khoa Anh Văn Giảng Viên VN
Phang Gi Oong Khoa Anh Văn Phụ trách P. Thính Thị Mất
Võ Phả Khoa Toán Giảng Viên 1971
Phạm Mậu Phác Khoa Công Chánh Trưởng Khoa 1966
Nguyễn Văn Phán Khoa Cơ Khí Giảng Viên Mất
Trần Phiên Khoa Toán Giảng Viên
Võ Văn Phiêu Nhà Thi Nghiệm Nặng Nhân Viên
John P. Le Phong Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Nguyễn Văn Phổ Khoa Công Chánh Giảng Viên
Nguyễn Kim Phối Khoa Toán Giảng Viên Mất
Nguyễn Ngọc Phúc Khoa Anh Văn Giảng Viên
Phạm Văn Phúc Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
Nguyễn Văn Phục Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Viên VN
Lê Phụng Khoa Toán Giảng Viên
Lê Đình Phùng Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
Đoàn Văn Phụng Khoa Khoa Học Giảng Viên
Võ Phụng Khoa Anh Văn Giảng Viên  Mất
Huỳnh Long Phước Khoa Khoa Học Giảng Viên
Nguyễn Công Quan Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
Vương Minh Quan Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Lê Bá Quang Khoa Toán Giảng Viên VN
Phan Gia Quang Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
Nguyễn Minh Quang Khoa Địện Giảng Viên
Đặng Xuân Quang Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Đặng Văn Quyết Phòng Thi Nghiệm Chuyên Viên
Khiếu Văn Quyết Khoa Toán Giảng Viên Mất
Nguyễn Tường Quy Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
Tôn Thất Quỵ Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
Nguyễn Xuân Quỳnh Khoa Học Xã Hội Giảng viên
Võ Văn Quýt Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
Bùi Đình Rỵ Khoa Khoa Học Giảng Viên Dân Chính VN
Nguyễn Văn Sa Khoa Công Chánh Trưởng Khoa Mất
Tôn Thất Sam Khoa Khoa Học Trưởng Phân Khoa VN
Tạ Huy Sáng Khoa Điện Giảng Viên
Nguyễn Hồng Sàng Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
Lê Văn Sét Khoa Anh Văn Giảng Viên VN
Nguyễn Văn Sở Khoa Anh Văn Phụ Tá Trưởng Khoa Mất
Nguyễn Cao Sơn Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Nguyễn Văn Tài Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Trần Văn Tài Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Nguyễn Minh Tâm Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
Hồ Thanh Tâm Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Huỳnh Thu Tâm Khoa Điện Giảng Viên
Lê Văn Tám Khoa Công Chánh Giảng Viên Dân Chính
Bùi Khắc Tân Khoa Toán Giảng Viên
Nguyễn Thạc Khoa Cơ Khí Giảng Viên Dân Chính VN
Nguyễn Thạc Khoa Công Chánh Giảng Viên
Đõ Sĩ Thạc Khoa Ky Thuật Q sự Giảng Viên
Lê Thúc Thái Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
Nguyễn Đình Thâm Khoa Anh Văn Giảng Viên
Võ Văn Thân Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
Nguyễn Chí Thanh Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
Lê Cảnh Thạnh Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Hoàng Vạn Thạnh Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
Huỳnh Hữu Thế Khoa Toán Giảng Viên Mất
Nguyễn Văn Thi Khoa Toán Giảng Viên VN
Trương Đình Thiên Khoa Cơ Khí Trưởng Phân Khoa Mất
Hoàng Đình Thiệp Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
Tràn Quang Thiệt
Hoàng Gia Thịnh Khoa Công Chánh Giảng Viên
Nguyễn Hoàng Thịnh Khoa Điện Giảng Viên
Hoàng Văn Thịnh Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Phạm Văn Thịnh Khoa Nhân Văn Trưởng Khoa  Mất
Hứa Vạng Thọ Khoa Điện Giảng Viên
Lê Phước Tho Khoa Toán Giảng Viên
Nguyễn Đình Thọ Khoa Khoa Học Giảng Viên
Đào Phú Thọ Khoa Học Xã Hội Trưởng Phân Khoa
Ngô Xuân Thọ Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
Dương Công Thơ Khoa Khoa Học Giảng Viên
Nguyễn Văn Thời Khoa Học Xã Hội Phụ Tá Trưởng Khoa
Trần Phương Thu Khoa Anh Văn Giảng Viên Dân Chính
Lý Công Thuận Khoa Toán Trưởng Phân Khoa
Bùi Huy Thuận Khoa Cơ Khí Giảng Viên
Đoàn Văn Thuận Khoa Nhân Văn Giảng Viên 1968
Trương Văn Thuận Khoa Anh Văn Giảng Viên
Khưu Quang Thuần Khoa Điện Giảng Viên
Đõ Đình Thư Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
Nguyễn Bùi Thức Khoa Học Xã Hội Trưởng Khoa Mất
Nguyễn Tiếp Khoa Cơ Khí Giảng Viên
Huỳnh Công Tiết Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
Đinh Mạnh Tín Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
Dư Thanh Toàn Khoa Khoa Học Giảng Viên
Huỳnh Thu Tâm Khoa Cơ Khí Giảng Viên
Dương Thiệu Toản Khoa Cơ Khí Giảng Viên
Đặng Phước Tôi Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
Đặng Đình Tòng Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
Hoàng Ngọc Trác Khoa Học Xã Hội Trưởng Phân Khoa Mất
Nguyễn Thanh Trang Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Nguyễn Tiến Trí Khoa Toán Giảng Viên
Phan Thanh Tri Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
Nguyễn Hữu Trí Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Phạm Van Trí Khoa Toán Giảng Viên VN
Lâm Vạn Triệt Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
Nguyễn Ngọc Triêu Khoa Công Chánh Giảng Viên
Vương Tấn Triệu Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Nguyễn Trung Trinh Khoa Toán Giảng Viên
Nguyễn Kim Trọng Khoa Anh Văn Giảng Viên
Bùi Như Trụ Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
Nguyễn Ngọc Trụ Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
Lê Trọng Trực Khoa Công Chánh Trưởng Phân Khoa
Nguyễn Trường Trực Khoa Toán Trưởng Phân Khoa
Trần Xuân Trương Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
Lê Quốc Tuấn Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Nguyễn Lê Tuấn Khoa Khoa Học Giảng Viên
Hồ Văn Kỳ Tuệ Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Nguyễn Văn Tư Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
Võ Văn Tửu Khoa Công Chánh Giảng Viên
Nguyễn Khắc Tùng Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
Lê Nguyễn Bá Tước Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Nguyễn Văn Tường Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Đinh Quang Tuyến Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Nguyễn Quang Tuyến Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
Nguyễn Hữu Văn Khoa Nhân Văn Giảng Viên
Đinh Phúc Văn Thư Viện Thư Viện Trưỏng
Nguyễn Văn Vầy Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
Phạm Kế Viêm Khoa Toán Trưởng Khoa
Nguyễn Thanh Xuân Khoa Anh Văn Giảng Viên Dân Chính VN
Trần Ngọc Xuyến Khoa Công Chánh Giảng Viên Mât
Tôn Thất Ý Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
Lê Yên Khoa Toán Giảng Viên VN
Đào Thiện Yết Khoa Công Chánh Trưởng Khoa Mất
Advertisements

11 thoughts on “Danh sách Gia Đình Cựu Gs Văn Hoá Vụ

 1. Anh Vinh Duong oi!
  Anh Nguyen Thanh Xuan, Giang Vien Dan Chinh Khoa Sinh Ngu hien dang o VN. Toi co noi chuyen voi anh qua DT nam ngoai.

  Con anh Bui Bach Diep, toi nghe noi anh may o Phap cung kha lau roi. Co ai da lien lac duoc voi anh ay khong?

  • Anh Trọng thân,
   Đã bổ túc một vài chi tiết về anh Xuân do anh cho biết. Anh Bùi Bách Diệp không phải ở Pháp mà ở Belgique.
   Anh có qua Cali một lần cách đây 3 năm nhưng không liên lạc với ai cả, đến khi anh về rồi mới biết. Vào trang nhà có ý kiến xây dựng gì xin anh cứ góp ý. Cám ơn anh nhiều.

  • Tôi , Bui Bach Diệp , hiện ở Bruxelles Belgique , mong liên lạc được với anh em .
   Điện thoại 33 7322549

   • Xin sửa lại , số điện thoại là 327322549 ( không phải 33 … )

 2. Đương thân,
  Hình như trong danh sách thiếu tên Anh Thông, trưởng Khoa Toán.
  Anh ấy bị tai biến mạch máu não sau 75 và được định cư tại Salt Lake city và mất chừng một năm sau.
  Tên Anh là Nguyễn Hữu Thông.

  • Anh Hạnh,
   Tên của anh Nguyễn Hưũ Thông có trong danh sách rồi, vì anh Thông là Văn Hóa Vụ Phó nên Không ghi Khoa nào đó thôi. Bản Tin vẫn thường liên lạc với aí nữ của anh Thông để gửi những bài viết của anh Thông theo lời yêu cầu của cô ta. Cám ơn anh Hạnh đã góp ý cho trang mạng.

 3. Anh Duong oi:
  Khoa Cong Chanh co AH Le Van Tam (dau sac), KTS, giao su dan chinh, hien dinh cu tai Duc, toi khong nho co AH Tam (dau mu).
  Trong gioi GS tre co Nguyen Ngoc Ky (Mat tai San Jose) con co AH Nguyen Khanh len truoc AH Ky, toi khong biet dia chi.
  Than – Doc

  • Anh Đốc,
   Cám ơn anh đã bổ túc những sai lầm và thiếu sót trong danh sách “Gia Đình Cựu Giáo Sư VHV”. Ban biên tập đã chỉnh lại cho đúng rồi. Cũng nhờ các anh cung cấp thêm những gì các anh biết nên mới có được một danh sách khá chính xác như hiện nay. Thành thật cám ơn sự quan tâm góp ý của anh cho trang nhà VHV.

 4. O Khoa Cong Chanh Toi nho co anh Tha^n Kha’nh, Thieu uy, da ngam den, cao trung binh, dang nguoi gan giong Ho Tan Da, Toi nho rat ro la Than Khanh khong phai Nguyen Khanh nhu anh Nghiem Xuan Doc noi. Co lan toi da hoi Nguyen Thuc Minh co nho Than Khanh khong, nhung Minh khong nho
  Le thuc Thai

 5. Anh Vinh Duong oi,
  Trong danh sach cua GS VHV co ten cua anh Vo Phung thuoc Khoa Anh Van. Anh da quen bo tuc la anh Vo Phung da mat cung hon ba nam nay roi ma anh quen khong ghi la da mat> Vay tin anh ro.

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s